MEIEGA ON VÕIMALIK

TRIIN SAAG

664

Euroopa Liidu Nõukogus jurist, tudeng

Seisan nendel valimistel kaasaegse ja majanduslikult jätkusuutliku Eesti eest, kus inimestel on hea elada. Aastakümneid tehtud üksluised poliitikaotsused on teinud Eestist ühiskonna, kus inimestest ei hoolita – kus paljudel on endiselt võimatu palgast ära elada, kus pere- ja tööelu ühitamine on unenägu, kus haridus ja meditsiin on alarahastatud, kus transpordiühendused ja maanteede kvaliteet on jäänud eelmisse sajandisse ning kus majanduskriisi kõige mustematel aegadel ei hoolitseta selle eest, et inimesed saaksid toidu lauale ja arved makstud. Riigikogu vajab suurpuhastust ja uusi mõtteid!

Riigikogus soovin tegeleda:

– Pere- ja tööelu ühitamise küsimustega : sõime- ja lasteaiakohtade loomine, töötavatele vanematele toe pakkumine; hoolitseda selle eest, et lapsevanemad ei peaks elama vaesuse või läbipõlemise äärel.

– Aktiivse sotsiaalpoliitika loomisega : abi peab olema sihtotstarbeline, tuleb aidata eelkõige inimesi, kel abi on vaja. Pensionärid peavad saama elada väärikalt, üksikvanemad ja erivajadustega inimeste pereliikmed peavad saama sihipärast lisatuge ja abi.

– Süveneva majanduskriisi tagajärgedega inimestele ja ettevõtetele: olukord, kus palgad ei ole järgi jõudnud tarbijahindade ja intressimäärade ülikiirele tõusule, vajab kiiret tegutsemist, et inimestel jätkuks raha toiduks ja arvete maksmiseks. Ettevõtted vajavad tuge majandustegevuse toetamisel olukorras, kus toorainete ja teenuste hinnad on mitmekordistunud ja ostujõud vähenenud.

– Tervishoiussüsteemi rahastuse küsimustega: sellest sõltuvad meie tervishoiutöötajate palgad ning tervishoiu kvaliteet ja teenuste kättesaadavus.

– Hariduse rahastuse küsimustega : õpetajad ja õppejõud peavad saama väärikat töötasu, et meie järelkasvu eest hoolitsetaks ja et meie lastest saaksid oskuslikud ja targad ühiskonna liikmed. Samuti peaks soosima Eesti teadustegevuse arengut. Me ei saa elada riigis, kus puuduvad raamatud!

– Energiakriisi lahendamisega : Eesti nagu kogu ka kogu Euroopa Liit peavad saama energiasõltumatuks mitmekesistades energiaallikaid.

– Transpordivõrgustiku ajakohastamisega : Tallinn-Tartu maantee on endiselt maantee jutumärkides, lennuühendused on vähenenud, rongid on sama harv nähtus nagu 30C saartel ja linnainimene sõidab endiselt ainult autoga. Maanteed tuleks teha maanteedeks, arendada tuleks rongiliiklust ning linnades üle minna multimodaalsele transpordisüsteemile, kus nii rattal, autol, bussil ja rongil on oma koht.

Jälgi minu tegemisi

MEIEGA
ON
VÕIMALIK

TRIIN SAAG

664

Euroopa Liidu Nõukogus jurist, tudeng

Seisan nendel valimistel kaasaegse ja majanduslikult jätkusuutliku Eesti eest, kus inimestel on hea elada. Aastakümneid tehtud üksluised poliitikaotsused on teinud Eestist ühiskonna, kus inimestest ei hoolita – kus paljudel on endiselt võimatu palgast ära elada, kus pere- ja tööelu ühitamine on unenägu, kus haridus ja meditsiin on alarahastatud, kus transpordiühendused ja maanteede kvaliteet on jäänud eelmisse sajandisse ning kus majanduskriisi kõige mustematel aegadel ei hoolitseta selle eest, et inimesed saaksid toidu lauale ja arved makstud. Riigikogu vajab suurpuhastust ja uusi mõtteid!

Riigikogus soovin tegeleda:

– Pere- ja tööelu ühitamise küsimustega : sõime- ja lasteaiakohtade loomine, töötavatele vanematele toe pakkumine; hoolitseda selle eest, et lapsevanemad ei peaks elama vaesuse või läbipõlemise äärel.

– Aktiivse sotsiaalpoliitika loomisega : abi peab olema sihtotstarbeline, tuleb aidata eelkõige inimesi, kel abi on vaja. Pensionärid peavad saama elada väärikalt, üksikvanemad ja erivajadustega inimeste pereliikmed peavad saama sihipärast lisatuge ja abi.

– Süveneva majanduskriisi tagajärgedega inimestele ja ettevõtetele: olukord, kus palgad ei ole järgi jõudnud tarbijahindade ja intressimäärade ülikiirele tõusule, vajab kiiret tegutsemist, et inimestel jätkuks raha toiduks ja arvete maksmiseks. Ettevõtted vajavad tuge majandustegevuse toetamisel olukorras, kus toorainete ja teenuste hinnad on mitmekordistunud ja ostujõud vähenenud.

– Tervishoiussüsteemi rahastuse küsimustega: sellest sõltuvad meie tervishoiutöötajate palgad ning tervishoiu kvaliteet ja teenuste kättesaadavus.

– Hariduse rahastuse küsimustega : õpetajad ja õppejõud peavad saama väärikat töötasu, et meie järelkasvu eest hoolitsetaks ja et meie lastest saaksid oskuslikud ja targad ühiskonna liikmed. Samuti peaks soosima Eesti teadustegevuse arengut. Me ei saa elada riigis, kus puuduvad raamatud!

– Energiakriisi lahendamisega : Eesti nagu kogu ka kogu Euroopa Liit peavad saama energiasõltumatuks mitmekesistades energiaallikaid.

– Transpordivõrgustiku ajakohastamisega : Tallinn-Tartu maantee on endiselt maantee jutumärkides, lennuühendused on vähenenud, rongid on sama harv nähtus nagu 30C saartel ja linnainimene sõidab endiselt ainult autoga. Maanteed tuleks teha maanteedeks, arendada tuleks rongiliiklust ning linnades üle minna multimodaalsele transpordisüsteemile, kus nii rattal, autol, bussil ja rongil on oma koht.

Jälgi minu tegemisi