MEIEGA ON VÕIMALIK

Tormi Tabor

705

rattasõidu eestvedaja, tarkvarainsener

Minu eesmärgiks Riigikogus on, et Eesti rahvus, keel ja elurikkus säiliks. Et Eestis saaks jalgsi, jalgratta ja ühistranspordiga mõnusalt ning turvaliselt liikuda. Et Eesti kui digiriigi sisu ja kuvand kasvaks veelgi. Ja et avatud ning sõbralik Eesti ei oleks enam kunagi üksi.

Konkreetsemaks sihiks olen seadnud aktiivse liikuvuse edendamise eelkõige rattakasutuse suurendamise kaudu.

Selleks tuleb Eestis luua riiklik rattastrateegia koos tegevuskavaga, mis hõlmab nii poliitilist, ehitatud, sotsiaalset kui digikeskkonda. Täna oleme liiga kaldu autokesksele maailmavaatele, mille tagajärjeks on kehv elukeskkond, suured transpordikulud, väheliikuv rahvas ja sellest tulenevalt suured tervishoiukulud.

Muudatust autovabama elukeskkonna suunas on kõige lihtsam alustada koolidest. Laagri Koolis oleme saavutanud olukorra, kus lumevabal ajal sõidab rattaga kooli kuni 50% kõikidest õpilastest.
Olen veendunud, et sarnane potentsiaal on peidus ka enamikes teistes Eesti koolides. Kui koolid on rattarikkad, on seda varsti ka kogu Eesti.

Meiega on võimalik!

Tormi Tabor on Saue Vallavolikogu liige ning volikogu maa- ja planeeringute komisjoni aseesimees. Tormi on ka Laagri Kooli hoolekogu esimees ja MTÜ Rattaga Kooli juhatuse liige. Tormi töötab tarkvaraettevõttes Wunder Estonia OÜ tarkvarainsenerina. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise eriala.

Jälgi minu tegemisi

MEIEGA
ON
VÕIMALIK

Tormi Tabor

705

rattasõidu eestvedaja, tarkvarainsener

Minu eesmärgiks Riigikogus on, et Eesti rahvus, keel ja elurikkus säiliks. Et Eestis saaks jalgsi, jalgratta ja ühistranspordiga mõnusalt ning turvaliselt liikuda. Et Eesti kui digiriigi sisu ja kuvand kasvaks veelgi. Ja et avatud ning sõbralik Eesti ei oleks enam kunagi üksi.

Konkreetsemaks sihiks olen seadnud aktiivse liikuvuse edendamise eelkõige rattakasutuse suurendamise kaudu.

Selleks tuleb Eestis luua riiklik rattastrateegia koos tegevuskavaga, mis hõlmab nii poliitilist, ehitatud, sotsiaalset kui digikeskkonda. Täna oleme liiga kaldu autokesksele maailmavaatele, mille tagajärjeks on kehv elukeskkond, suured transpordikulud, väheliikuv rahvas ja sellest tulenevalt suured tervishoiukulud.

Muudatust autovabama elukeskkonna suunas on kõige lihtsam alustada koolidest. Laagri Koolis oleme saavutanud olukorra, kus lumevabal ajal sõidab rattaga kooli kuni 50% kõikidest õpilastest.
Olen veendunud, et sarnane potentsiaal on peidus ka enamikes teistes Eesti koolides. Kui koolid on rattarikkad, on seda varsti ka kogu Eesti.

Meiega on võimalik!

Tormi Tabor on Saue Vallavolikogu liige ning volikogu maa- ja planeeringute komisjoni aseesimees. Tormi on ka Laagri Kooli hoolekogu esimees ja MTÜ Rattaga Kooli juhatuse liige. Tormi töötab tarkvaraettevõttes Wunder Estonia OÜ tarkvarainsenerina. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise eriala.

Jälgi minu tegemisi