MEIEGA ON VÕIMALIK

TANEL TEIN

756

reklaamiagentuuri tegevjuht

Selleks, et asjad tehtud saaks, tuleb need ise ära teha!

Eesti on väike riik, mis on ühelt poolt positiivne, sest tänu sellele on meil võimalik teha riigis reforme ja otsuseid, mille positiivsed mõjud kajastuvad meie eludes kiirelt. Samas oleme riigina ülitundlikud välistele muutustele ning kriisidele, mida me väga palju ise muuta ei saa. Küll aga saame nende osas kaasa rääkida.

Pikemas plaanis on Eestis äärmiselt oluline kuidas me riigina suudame korraldada regionaalset elu väljaspool Tallinna. Olukord, kus Tallinnas elab 36% elanikest ning seal asub 43% töökohtadest on nõrk pinnas kriisidele vastu seismiseks. Seepärast olen alati muretsenud ja rääkinud regionaalsete investeeringute vajalikkusest, isegi kui neid vahel on vaja jõuga ära teha.

Ühelt poolt on kindlasti oluline investeerida inimestesse, aga ära ei saa unustada ka vajalikke regionaalseid investeeringuid infrastruktuuri, mille tulemusena tekib piirkondades võimekus luua uusi töökohti ning stimuleerida kohalikku majandust. Tugev kohalik majandus tagab tegeliku arengu. Arengu, mis hiljem aitab inimestel elada paremat elu.

Seega on minu silmis riigi roll olla regionaalselt vedaja ja abistaja just uute kohaliku tasandi investeeringute tekkimisel. Selle eest kavatsen seista ka riigikogus.

Jälgi minu tegemisi

MEIEGA
ON
VÕIMALIK

TANEL TEIN

756

reklaamiagentuuri tegevjuht

Selleks, et asjad tehtud saaks, tuleb need ise ära teha!

Eesti on väike riik, mis on ühelt poolt positiivne, sest tänu sellele on meil võimalik teha riigis reforme ja otsuseid, mille positiivsed mõjud kajastuvad meie eludes kiirelt. Samas oleme riigina ülitundlikud välistele muutustele ning kriisidele, mida me väga palju ise muuta ei saa. Küll aga saame nende osas kaasa rääkida.

Pikemas plaanis on Eestis äärmiselt oluline kuidas me riigina suudame korraldada regionaalset elu väljaspool Tallinna. Olukord, kus Tallinnas elab 36% elanikest ning seal asub 43% töökohtadest on nõrk pinnas kriisidele vastu seismiseks. Seepärast olen alati muretsenud ja rääkinud regionaalsete investeeringute vajalikkusest, isegi kui neid vahel on vaja jõuga ära teha.

Ühelt poolt on kindlasti oluline investeerida inimestesse, aga ära ei saa unustada ka vajalikke regionaalseid investeeringuid infrastruktuuri, mille tulemusena tekib piirkondades võimekus luua uusi töökohti ning stimuleerida kohalikku majandust. Tugev kohalik majandus tagab tegeliku arengu. Arengu, mis hiljem aitab inimestel elada paremat elu.

Seega on minu silmis riigi roll olla regionaalselt vedaja ja abistaja just uute kohaliku tasandi investeeringute tekkimisel. Selle eest kavatsen seista ka riigikogus.

Jälgi minu tegemisi