MEIEGA ON VÕIMALIK

SIIRI SISASK

700

muusik

Elujõuline Eesti kultuur häälestab ühiskonnaliikmeid erinevates rollides panustama parima hariduse, võimekaima julgeoleku, tõhusaima ja läbipaistvaima riigivalitsemise, innovatiivseima ja keskkonnasäästlikuima majanduse ning elujõuliseima ja vaimurikkaima toimeruumi loomisse.

Rakvere hariduselu ümberkorraldamine ja selle kvaliteedi tõstmine on üheks minu prioriteediks. Kindlasti tuleb lõpule viia põhikooli reformi ja keskenduda seejuures rohkem heade inimeste hoidmisele ja motiveerimisele ning kaasaaegsete õppevahendite hankimisele.

Jälgi minu tegemisi

MEIEGA
ON
VÕIMALIK

SIIRI SISASK

700

muusik

Elujõuline Eesti kultuur häälestab ühiskonnaliikmeid erinevates rollides panustama parima hariduse, võimekaima julgeoleku, tõhusaima ja läbipaistvaima riigivalitsemise, innovatiivseima ja keskkonnasäästlikuima majanduse ning elujõuliseima ja vaimurikkaima toimeruumi loomisse.

Rakvere hariduselu ümberkorraldamine ja selle kvaliteedi tõstmine on üheks minu prioriteediks. Kindlasti tuleb lõpule viia põhikooli reformi ja keskenduda seejuures rohkem heade inimeste hoidmisele ja motiveerimisele ning kaasaaegsete õppevahendite hankimisele.

Jälgi minu tegemisi