MEIEGA ON VÕIMALIK

Sergei Andrejev

731

turvalisuse ja rahvatervise spetsialist
Jõhvi Vallavalitsuse liige
Narva politseijaoakonna endine juht

Tõstame avaliku turvalisuse ja elukeskkonna turvalisuse üldist taset Ida Virumaal. Loome tingimused elanikkonna tervise parandamiseks, hõlmates kõiki eluetappe.

Olen kindel, et Ida Virumaal on mitmeid väärikad inimesi, kes toetavad meie piirkonda südame ja hingega. Minu 30-aastane kogemus julgeoleku- ning rahvatervise valdkondades võimaldab tegutseda eriti tõhusalt kogu ühiskonna hüvanguks.

Tean praktikast, et tegutseda paika pandud piirides, otsida kompromisse ja parandada puudujääke on alati keerulisem, kui teha sama asja, aga algusest peale korralikult. Tulekahju kustutamise asemel on alati tõhusam seda ennetada!

Me pole enam bandiitlik Ida-Virumaa ja väärime paremat: paremat elu, head tööd, korralikku palka, paremat turvalisust ja elukeskkonda. Olen sündinud, kasvanud, elan ja töötan Ida-Virumaal. Sellega ma kõige ilmekamalt ütlen, et armastan oma piirkonda, oma kodumaad!

Ma kuulan. Ma kuulen. Ma lasen Sinu häält kuulda. Pane oma häält kuulda!

 

Jälgi minu tegemisi

MEIEGA
ON
VÕIMALIK

Sergei Andrejev

731

turvalisuse ja rahvatervise spetsialist
Jõhvi Vallavalitsuse liige
Narva politseijaoakonna endine juht

Tõstame avaliku turvalisuse ja elukeskkonna turvalisuse üldist taset Ida Virumaal. Loome tingimused elanikkonna tervise parandamiseks, hõlmates kõiki eluetappe.

Olen kindel, et Ida Virumaal on mitmeid väärikad inimesi, kes toetavad meie piirkonda südame ja hingega. Minu 30-aastane kogemus julgeoleku- ning rahvatervise valdkondades võimaldab tegutseda eriti tõhusalt kogu ühiskonna hüvanguks.

Tean praktikast, et tegutseda paika pandud piirides, otsida kompromisse ja parandada puudujääke on alati keerulisem, kui teha sama asja, aga algusest peale korralikult. Tulekahju kustutamise asemel on alati tõhusam seda ennetada!

Me pole enam bandiitlik Ida-Virumaa ja väärime paremat: paremat elu, head tööd, korralikku palka, paremat turvalisust ja elukeskkonda. Olen sündinud, kasvanud, elan ja töötan Ida-Virumaal. Sellega ma kõige ilmekamalt ütlen, et armastan oma piirkonda, oma kodumaad!

Ma kuulan. Ma kuulen. Ma lasen Sinu häält kuulda. Pane oma häält kuulda!

Jälgi minu tegemisi