MEIEGA ON VÕIMALIK

Sander Maripuu

678

Tartu Ülikooli projektijuht

Seisan avatud, liberaalse ja tulevikku suunatud Eesti eest, mis on samas uhke oma kultuuri, keele ja väärtuste üle! Eestist peab saama koht, kus elavad õnnelikud, terved ja haritud inimesed ning kus globaalse haardega innovaatilised ettevõtted paiknevad kõrvuti elurikka metsiku loodusega.

Olen abikaasa, isa, hariduselt politoloog ning hetkel ametis Tartu Ülikoolis projektijuhina. Varasemalt olen pikalt töötanud kaitseministeeriumis rahvusvahelise koostöö ja küberpoliitika valdkondades, samuti olen Kaitseliidu liige. Osalesin 2021. aasta KOV valimistel ning 208 valija toel pääsesin Tallinna Kesklinna Linnaosakogusse, mis on Tallinna versioon osavallakogust. Olen seal hetkel Linnaplaneerimiskomisjoni esimees.

Kuigi poliitika on mind alati huvitanud, astusin ametliku sammu novembris 2020, kui liitusin erakonnaga Eesti 200. Just siin nägin ma inimesi, kes tahavad päriselt lõpetada senist paigaltammumist ja peenhäälestamist Eesti poliitikas ning kellel on julgust astuda neid samme, mis lühiajaliste hädaabilahenduste asemel meie elu pikas plaanis paremaks muudavad. Me peame lisaks inimeste igapäevaste murede lahendamisele tegelema ka otsustega, mis kujundavad meie järgmiste põlvkondade elu Eestis.

Minu kõige südamelähedasemad poliitikavaldkonnad on julgeolekupoliitika ja riigikaitse, riigijuhtimine ja -reform, majandus, regionaalareng ning välispoliitika:

  • geopoliitiliselt keerulisest asukohast tulevana on meie riigi julgeolek esmatähtis. Väikese riigina peame riigikaitsesse panustama targalt – lisaks piisavale laskemoona ja varustuse varudele peame investeerima ka innovaatilistesse ja tarkadesse lahendustesse, mis lisaks edule lahinguväljal arendavad ka Eesti kaitsetööstust ja selle ekspordipotentsiaali;
  • meie riigi juhtimine ei saa olla keskpärane – Riigikogu peab kummitempli asemel olema reaalse poliitilise debati koht, kus sisuliselt arutatakse Eesti ees seisvate probleemide üle ja ühiselt leitakse neile parimad lahendused, et valdav osa eelnõudest ei tuleks enam valitsuselt – nagu täna;
  • Eesti majanduse suur potentsiaal on rohelised tulevikutehnoloogiad, mille abil saame panustada kliimakriisi vastasesse võitlusesse. Saame kasvatada Eesti majandust ühelt poolt läbi investeeringute haridusse ja teadusesse ning teisalt luues globaalse ulatusega ettevõtete arenguks soodne ettevõtluskeskkond.
  • Tallinn kasvab ja areneb jõudsalt, kuid elu väljaspool pealinna, üksikute eranditega, kiratseb. Senisest suurem osakaal riigi investeeringutest tuleb suunata väljapoole Tallinnat. Riigiülene ühistranspordi võrgustik tuleb muuta senisest efektiivsemaks ja kiiremaks. Kohalikele omavalitsustele tuleb anda senisest suurem tulubaas ja ka vastutus kohaliku elu korraldamisel, viies sealjuures omavalitsusteüleseid teenuseid ja ülesandeid vajadusel üle riiklikule tasandile.
  • Tugevad liitlassuhted meie olulisemate naabrite ja partneritega on julgeolekupoliitiliselt hädavajalikud, kuid samuti peame senisest enam läbi oma välisesinduste toetama Eesti välismajanduslikke huve ka laiemalt, et toetada ekspordile suunatud ettevõtteid Eestis.

Jälgi minu tegemisi

MEIEGA
ON
VÕIMALIK

Sander Maripuu

678

Tartu Ülikooli projektijuht

Seisan avatud, liberaalse ja tulevikku suunatud Eesti eest, mis on samas uhke oma kultuuri, keele ja väärtuste üle! Eestist peab saama koht, kus elavad õnnelikud, terved ja haritud inimesed ning kus globaalse haardega innovaatilised ettevõtted paiknevad kõrvuti elurikka metsiku loodusega.

Olen abikaasa, isa, hariduselt politoloog ning hetkel ametis Tartu Ülikoolis projektijuhina. Varasemalt olen pikalt töötanud kaitseministeeriumis rahvusvahelise koostöö ja küberpoliitika valdkondades, samuti olen Kaitseliidu liige. Osalesin 2021. aasta KOV valimistel ning 208 valija toel pääsesin Tallinna Kesklinna Linnaosakogusse, mis on Tallinna versioon osavallakogust. Olen seal hetkel Linnaplaneerimiskomisjoni esimees.

Kuigi poliitika on mind alati huvitanud, astusin ametliku sammu novembris 2020, kui liitusin erakonnaga Eesti 200. Just siin nägin ma inimesi, kes tahavad päriselt lõpetada senist paigaltammumist ja peenhäälestamist Eesti poliitikas ning kellel on julgust astuda neid samme, mis lühiajaliste hädaabilahenduste asemel meie elu pikas plaanis paremaks muudavad. Me peame lisaks inimeste igapäevaste murede lahendamisele tegelema ka otsustega, mis kujundavad meie järgmiste põlvkondade elu Eestis.

Minu kõige südamelähedasemad poliitikavaldkonnad on julgeolekupoliitika ja riigikaitse, riigijuhtimine ja -reform, majandus, regionaalareng ning välispoliitika:

  • geopoliitiliselt keerulisest asukohast tulevana on meie riigi julgeolek esmatähtis. Väikese riigina peame riigikaitsesse panustama targalt – lisaks piisavale laskemoona ja varustuse varudele peame investeerima ka innovaatilistesse ja tarkadesse lahendustesse, mis lisaks edule lahinguväljal arendavad ka Eesti kaitsetööstust ja selle ekspordipotentsiaali;
  • meie riigi juhtimine ei saa olla keskpärane – Riigikogu peab kummitempli asemel olema reaalse poliitilise debati koht, kus sisuliselt arutatakse Eesti ees seisvate probleemide üle ja ühiselt leitakse neile parimad lahendused, et valdav osa eelnõudest ei tuleks enam valitsuselt – nagu täna;
  • Eesti majanduse suur potentsiaal on rohelised tulevikutehnoloogiad, mille abil saame panustada kliimakriisi vastasesse võitlusesse. Saame kasvatada Eesti majandust ühelt poolt läbi investeeringute haridusse ja teadusesse ning teisalt luues globaalse ulatusega ettevõtete arenguks soodne ettevõtluskeskkond.
  • Tallinn kasvab ja areneb jõudsalt, kuid elu väljaspool pealinna, üksikute eranditega, kiratseb. Senisest suurem osakaal riigi investeeringutest tuleb suunata väljapoole Tallinnat. Riigiülene ühistranspordi võrgustik tuleb muuta senisest efektiivsemaks ja kiiremaks. Kohalikele omavalitsustele tuleb anda senisest suurem tulubaas ja ka vastutus kohaliku elu korraldamisel, viies sealjuures omavalitsusteüleseid teenuseid ja ülesandeid vajadusel üle riiklikule tasandile.
  • Tugevad liitlassuhted meie olulisemate naabrite ja partneritega on julgeolekupoliitiliselt hädavajalikud, kuid samuti peame senisest enam läbi oma välisesinduste toetama Eesti välismajanduslikke huve ka laiemalt, et toetada ekspordile suunatud ettevõtteid Eestis.

Jälgi minu tegemisi