MEIEGA ON VÕIMALIK

Reio Randmaa

780

kliendihaldur-raamatupidaja, firmajuht

Soovin seista väikeste maakogukondade eest, et elu maal säiliks ja nende arvamusega arvestatakse ning neid kuulda võetaks.
Aus ja avatud poliitika.

Elan Põhja-Pärnumaa valla lääneservas asuvas väikekülas. Ise ma ütlen, et minu koduvald asub Lääne-Eestist Kesk-Eestini välja. Vallakeskus on minu kodukohast 52 km kaugusel.
Haridus on mul majanduslik. Ise ma nimetan end igavesti õppijaks. Viimati sai lõpetatud Kehtnas Kutsehariduskeskus siseviimistleja-maalri eriala sessioonõppes. Erinevaid lühemaid ja pikemaid täiendkoolitusi saab läbitud iga aastaselt. Viimati pakendi ja etiketi kujundamise alusteadmiste lühikursus.
Olen tegev väikeettevõtjana. Pikalt sai peetud söögikohta Pärnu-Jaagupis, tegeldud on ehituse alal jne. Hetkel olen tegev kliendihalduse ja raamatupidamisega.
Lisaks valiti mind viimastel kohalikel valimistel kohaliku vallavolikokku.

Kus ma olen näinud nüüdseks, et kohaliku omavalitsuse tasandil on võim rahvast kaugenenud. Väikeste kogukondade häält ei võeta kuulda. Valitseb ükskõiksus ja hoolimatus. Ja alati ei saa kõike rahas ja exceli tabelis mõõta. Et ka elu säiliks igas Eestimaa nurgas.

Jälgi minu tegemisi

MEIEGA
ON
VÕIMALIK

Reio Randmaa

780

kliendihaldur-raamatupidaja, firmajuht

Soovin seista väikeste maakogukondade eest, et elu maal säiliks ja nende arvamusega arvestatakse ning neid kuulda võetaks.
Aus ja avatud poliitika.

Elan Põhja-Pärnumaa valla lääneservas asuvas väikekülas. Ise ma ütlen, et minu koduvald asub Lääne-Eestist Kesk-Eestini välja. Vallakeskus on minu kodukohast 52 km kaugusel.
Haridus on mul majanduslik. Ise ma nimetan end igavesti õppijaks. Viimati sai lõpetatud Kehtnas Kutsehariduskeskus siseviimistleja-maalri eriala sessioonõppes. Erinevaid lühemaid ja pikemaid täiendkoolitusi saab läbitud iga aastaselt. Viimati pakendi ja etiketi kujundamise alusteadmiste lühikursus.
Olen tegev väikeettevõtjana. Pikalt sai peetud söögikohta Pärnu-Jaagupis, tegeldud on ehituse alal jne. Hetkel olen tegev kliendihalduse ja raamatupidamisega.
Lisaks valiti mind viimastel kohalikel valimistel kohaliku vallavolikokku.

Kus ma olen näinud nüüdseks, et kohaliku omavalitsuse tasandil on võim rahvast kaugenenud. Väikeste kogukondade häält ei võeta kuulda. Valitseb ükskõiksus ja hoolimatus. Ja alati ei saa kõike rahas ja exceli tabelis mõõta. Et ka elu säiliks igas Eestimaa nurgas.

Jälgi minu tegemisi