MEIEGA ON VÕIMALIK

Pärtel Piirimäe

759

mõtteloo professor, Tartu Ülikool

Eesti tuleviku võtmeteks on haridus ja teadus, taastuvenergia ning avatud ja demokraatlik poliitika. Eesti peab seisma näoga tuleviku suunas, samas väärtustades oma rikast kultuuri ja ajalugu ning hoides oma keelt.

Olen ajaloolane, Tartu Ülikooli mõtteloo professor, kaitseliitlane, harrastussportlane, kolme tütre isa.
Kandideerin Eesti 200-ga parlamenti, sest Eesti poliitika on kinni jooksnud ning vajab värskeid ideid ja tulevikku vaatavaid otsuseid, et seisakust välja tulla.
Praeguste parlamendierakondade ajahorisondiks on üks valimistsükkel, eesmärgiks on võimulpüsimine ning vahendiks on maksu- ja laenuraha sihitu külvamine valijate häälte püüdmiseks. Eesti vajab pikemat vaadet.
Eestit ei tee jõukaks laustoetused ega järjest uute tasuta asjade väljamõtlemine. Eesti teevad jõukaks targad investeeringud. Meie eeskujuks peavad olema Põhjamaad, mitte Kreeka.
Eesti kõige suurem vara on haritud ja terve inimene, kellel on Eestis turvaline ja hea elada ning kes loob väärtust, mis teeb meie kõigi elu paremaks. Haridusse ja teadusesse panustamine pole kulu, vaid investeering. Seisan selle eest, et otsustavalt tõsta kõigi haridusastmete rahastamist, alates alusharidusest kuni kutse- ja kõrghariduse ning doktoriõppeni. Toetan tasuta kõrghariduse jätkamist ning õppelaenusüsteemi täiendamist, et tudengid ei peaks õppimise kõrvalt töötama. Parandada tuleb vaimse tervise abi kättesaadavust.
Eesti ettevõtted ei ole konkurentsivõimelised, kui meil on regiooni kõrgeimad energiahinnad. Toetan kiiret üleminekut taastuvenergiale ning tuuleenergia võimsuste ja võrgu võimsuste väljaehitamist tuule- ja päikeseparkide liitumisteks. Toetan investeeringuid salvestusseadmetesse ja rohevesinikku ning tuumaenergia arendusprojekte. Me ei tohi mõtlematult hävitada oma puutumatut loodust, vaid peame seda hoidma ja nutikalt kasutama, et kliimamuutusega toime tulla.
Pean oluliseks toetada ettevõtlikkust selliselt, et Eesti püsib innovaatiliste iduettevõtete maailma tipus. Pooldan ettevõtete teadus- ja arenduskuludele soodustuste kehtestamist.
Eesti on liiga Tallinna poole kaldu. Väikeriik ei saa endale lubada ääremaastumist ja süvenevat regionaalset ebavõrdsust. Omavalitsused vajavad oma ülesannete täitmiseks rohkem vahendeid. Omavalitsuste rahastusmudel ei saa põhineda vaid üksikisiku tulumaksul ja sissekirjutusel, vaid peab premeerima töökohtade loomist. Tasuta transpordi asemel tuleb arendada vajaduspõhist transporti ning toetada teenuste (poed, raamatukogud, postiteenus) säilimist maapiirkondades.
Tartu linnavolikogu liikmena olen seisnud selle eest, et Tartu linnaruum oleks inimkeskne, turvaline ja arvestaks kõigi liiklejate vajadustega. Eesti vajab riiklikku rattastrateegiat, et iga omavalitsus ei peaks kergliikluse arendamisel jalgratast leiutama.
Eesti julgeoleku pandiks on tihe koostöö liitlastega ja iseseisva kaitsevõime arendamine. Senisest rohkem vahendeid tuleb suunata Kaitseliidule, sest maakaitseväe tugevdamine nõuab rohkem professionaalseid instruktoreid, relvastust ja varustust.
Olen aastaid osalenud ühiskondlikes debattides ning olin üks Harta 12 autoritest, mis nõudis Eesti demokraatia reformi suurema avatuse ja läbipaistvuse suunas. Need teemad on jätkuvalt aktuaalsed. Peame lõpetama erakondade valimiskampaaniate riikliku rahastamise ning seadma piirid valimiskuludele. Parlamendierakonnad ei tohi monopoliseerida teed võimu juurde, vaid tagada tuleb kõigi erakondade kandideerimine Riigikogusse võrdsetel alustel. Kriminaalkorras karistatud erakonnad ei tohi saada riigieelarvelist toetust karistuse kehtivuse lõpuni ning korduvalt karistatud erakonnad tuleb sundlõpetada.
Eesti 200 on tulevikku vaatav, uuendusmeelne ja eestimeelne erakond. Meiega on kõik võimalik!  

Jälgi minu tegemisi

MEIEGA
ON
VÕIMALIK

Pärtel Piirimäe

759

mõtteloo professor, Tartu Ülikool

Eesti tuleviku võtmeteks on haridus ja teadus, taastuvenergia ning avatud ja demokraatlik poliitika. Eesti peab seisma näoga tuleviku suunas, samas väärtustades oma rikast kultuuri ja ajalugu ning hoides oma keelt.

Olen ajaloolane, Tartu Ülikooli mõtteloo professor, kaitseliitlane, harrastussportlane, kolme tütre isa.
Kandideerin Eesti 200-ga parlamenti, sest Eesti poliitika on kinni jooksnud ning vajab värskeid ideid ja tulevikku vaatavaid otsuseid, et seisakust välja tulla.
Praeguste parlamendierakondade ajahorisondiks on üks valimistsükkel, eesmärgiks on võimulpüsimine ning vahendiks on maksu- ja laenuraha sihitu külvamine valijate häälte püüdmiseks. Eesti vajab pikemat vaadet.
Eestit ei tee jõukaks laustoetused ega järjest uute tasuta asjade väljamõtlemine. Eesti teevad jõukaks targad investeeringud. Meie eeskujuks peavad olema Põhjamaad, mitte Kreeka.
Eesti kõige suurem vara on haritud ja terve inimene, kellel on Eestis turvaline ja hea elada ning kes loob väärtust, mis teeb meie kõigi elu paremaks. Haridusse ja teadusesse panustamine pole kulu, vaid investeering. Seisan selle eest, et otsustavalt tõsta kõigi haridusastmete rahastamist, alates alusharidusest kuni kutse- ja kõrghariduse ning doktoriõppeni. Toetan tasuta kõrghariduse jätkamist ning õppelaenusüsteemi täiendamist, et tudengid ei peaks õppimise kõrvalt töötama. Parandada tuleb vaimse tervise abi kättesaadavust.
Eesti ettevõtted ei ole konkurentsivõimelised, kui meil on regiooni kõrgeimad energiahinnad. Toetan kiiret üleminekut taastuvenergiale ning tuuleenergia võimsuste ja võrgu võimsuste väljaehitamist tuule- ja päikeseparkide liitumisteks. Toetan investeeringuid salvestusseadmetesse ja rohevesinikku ning tuumaenergia arendusprojekte. Me ei tohi mõtlematult hävitada oma puutumatut loodust, vaid peame seda hoidma ja nutikalt kasutama, et kliimamuutusega toime tulla.
Pean oluliseks toetada ettevõtlikkust selliselt, et Eesti püsib innovaatiliste iduettevõtete maailma tipus. Pooldan ettevõtete teadus- ja arenduskuludele soodustuste kehtestamist.
Eesti on liiga Tallinna poole kaldu. Väikeriik ei saa endale lubada ääremaastumist ja süvenevat regionaalset ebavõrdsust. Omavalitsused vajavad oma ülesannete täitmiseks rohkem vahendeid. Omavalitsuste rahastusmudel ei saa põhineda vaid üksikisiku tulumaksul ja sissekirjutusel, vaid peab premeerima töökohtade loomist. Tasuta transpordi asemel tuleb arendada vajaduspõhist transporti ning toetada teenuste (poed, raamatukogud, postiteenus) säilimist maapiirkondades.
Tartu linnavolikogu liikmena olen seisnud selle eest, et Tartu linnaruum oleks inimkeskne, turvaline ja arvestaks kõigi liiklejate vajadustega. Eesti vajab riiklikku rattastrateegiat, et iga omavalitsus ei peaks kergliikluse arendamisel jalgratast leiutama.
Eesti julgeoleku pandiks on tihe koostöö liitlastega ja iseseisva kaitsevõime arendamine. Senisest rohkem vahendeid tuleb suunata Kaitseliidule, sest maakaitseväe tugevdamine nõuab rohkem professionaalseid instruktoreid, relvastust ja varustust.
Olen aastaid osalenud ühiskondlikes debattides ning olin üks Harta 12 autoritest, mis nõudis Eesti demokraatia reformi suurema avatuse ja läbipaistvuse suunas. Need teemad on jätkuvalt aktuaalsed. Peame lõpetama erakondade valimiskampaaniate riikliku rahastamise ning seadma piirid valimiskuludele. Parlamendierakonnad ei tohi monopoliseerida teed võimu juurde, vaid tagada tuleb kõigi erakondade kandideerimine Riigikogusse võrdsetel alustel. Kriminaalkorras karistatud erakonnad ei tohi saada riigieelarvelist toetust karistuse kehtivuse lõpuni ning korduvalt karistatud erakonnad tuleb sundlõpetada.
Eesti 200 on tulevikku vaatav, uuendusmeelne ja eestimeelne erakond. Meiega on kõik võimalik!  

Jälgi minu tegemisi