MEIEGA ON VÕIMALIK

MERLIN LINDE

704

Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik

Leian, et meie jõud ja meie püsimajäämise võti on selles, et me hoolime igast inimesest ja loome igale inimesele parima võimaluse arenguks ja kasvamiseks kõigis Eesti regioonides. Usaldame eksperte, juhime riiki teadus- ja tõenduspõhiselt ning hoolime üksteisest ja loodusest.

Olen andnud ja annan ka edaspidi oma panuse sellesse, et Eestis muutuks hariduse valdkonna juhtimine teadus- ja tõenduspõhiseks ning Eesti kool õppijakeskseks. Elus edukaks toimetulekuks vajalike oskuste arengut toetav ja vaimset tervist hoidev kool peab olema kodulähedane igas Eestimaa nurgas ning iga väike inimene seal koolis hoitud ja väärtustatud. Koolirõõmu võti on kõrgharitud ja professionaalsed, oma tööd ja oma rolli armastavad ja väärtustavad õpetajad. Eesti kooli rõõmsamaks muutmise võti see on peidus õppimise ja õpetamise korralduses ja koolipere omavahelistes suhetes. Seega – usaldame õpetajat ning lähtume kõikides oma ettevõtmistes ja riiklikes strateegiates õppijast ja kaasava hariduse põhimõttest.

Uuringud näitavad, et kõrgem haridustase toob kaasa ka suurema heaolu, rohkem tervena elatud aastaid ja parema toimetuleku elus. Investeerimine haridusse on seega investeerimine meie enda jõukusesse ja heaolusse. Eesti keele ja kultuuri arengu hädavajalik eeldus on eestikeelse teaduse ja kõrghariduse rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline tase. Seega – tagame tipptasemel teadlaste järelkasvu, kes tahavad ja oskavad õpetada eesti keeles ning veavad eest innovatsiooni kogu hariduse valdkonnas.

Seisan ka selle eest, et meie õigusruum ja meie tegevused lähtuksid põhimõttest, et loodus ei ole ressurss, mis on inimese kasutada, vaid inimene ise on osa loodusest ning looduskeskkonna saastamisega hävitame iseennast. Seega – vähendame tarbimist, kasutame keskkonnasõbralikke materjale, eelistame taastuvenergiat, eelistame eestimaist!

Igapäevaselt töötan nõunikuna Haridus- ja teadusministeeriumis, kus juhin üldhariduse riiklike õppekavade arendamist. Olen Harku vallavolikogu liige, haridus- ja kultuurikomisjoni juht ja Eesti 200 Harku osakonna juht ning nendes rollides panustan aktiivselt koalitsiooni koostöösse valla juhtimisel. Volikogu esindajana olen ka Tabasalu Muusika-ja Kunstikooli hoolekogus ning Harku valla raamatukogude nõukogus.

Minu kõrgharidustee sai alguse Tallinna Ülikoolis psühholoogiat õppides ning hiljem omandasin haridusteaduste magistrikraadi Soomes Oulu ülikooli. Oma teadmisi olen täiendanud ka Lõuna-Koreas Soulis Korea Ülikoolis.

Oma tööelu jooksul olen jõudnud juhtida nii oma idufirmat kui õpetajahariduse arendust Tallinna Ülikoolis ning noorima hariduspsühholoogia õppejõuna pälvisin ka aasta õppejõu tiitli.

Jälgi minu tegemisi

MEIEGA
ON
VÕIMALIK

MERLIN LINDE

704

Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik

Leian, et meie jõud ja meie püsimajäämise võti on selles, et me hoolime igast inimesest ja loome igale inimesele parima võimaluse arenguks ja kasvamiseks kõigis Eesti regioonides. Usaldame eksperte, juhime riiki teadus- ja tõenduspõhiselt ning hoolime üksteisest ja loodusest.

Olen andnud ja annan ka edaspidi oma panuse sellesse, et Eestis muutuks hariduse valdkonna juhtimine teadus- ja tõenduspõhiseks ning Eesti kool õppijakeskseks. Elus edukaks toimetulekuks vajalike oskuste arengut toetav ja vaimset tervist hoidev kool peab olema kodulähedane igas Eestimaa nurgas ning iga väike inimene seal koolis hoitud ja väärtustatud. Koolirõõmu võti on kõrgharitud ja professionaalsed, oma tööd ja oma rolli armastavad ja väärtustavad õpetajad. Eesti kooli rõõmsamaks muutmise võti see on peidus õppimise ja õpetamise korralduses ja koolipere omavahelistes suhetes. Seega – usaldame õpetajat ning lähtume kõikides oma ettevõtmistes ja riiklikes strateegiates õppijast ja kaasava hariduse põhimõttest.

Uuringud näitavad, et kõrgem haridustase toob kaasa ka suurema heaolu, rohkem tervena elatud aastaid ja parema toimetuleku elus. Investeerimine haridusse on seega investeerimine meie enda jõukusesse ja heaolusse. Eesti keele ja kultuuri arengu hädavajalik eeldus on eestikeelse teaduse ja kõrghariduse rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline tase. Seega – tagame tipptasemel teadlaste järelkasvu, kes tahavad ja oskavad õpetada eesti keeles ning veavad eest innovatsiooni kogu hariduse valdkonnas.

Seisan ka selle eest, et meie õigusruum ja meie tegevused lähtuksid põhimõttest, et loodus ei ole ressurss, mis on inimese kasutada, vaid inimene ise on osa loodusest ning looduskeskkonna saastamisega hävitame iseennast. Seega – vähendame tarbimist, kasutame keskkonnasõbralikke materjale, eelistame taastuvenergiat, eelistame eestimaist!

Igapäevaselt töötan nõunikuna Haridus- ja teadusministeeriumis, kus juhin üldhariduse riiklike õppekavade arendamist. Olen Harku vallavolikogu liige, haridus- ja kultuurikomisjoni juht ja Eesti 200 Harku osakonna juht ning nendes rollides panustan aktiivselt koalitsiooni koostöösse valla juhtimisel. Volikogu esindajana olen ka Tabasalu Muusika-ja Kunstikooli hoolekogus ning Harku valla raamatukogude nõukogus.

Minu kõrgharidustee sai alguse Tallinna Ülikoolis psühholoogiat õppides ning hiljem omandasin haridusteaduste magistrikraadi Soomes Oulu ülikooli. Oma teadmisi olen täiendanud ka Lõuna-Koreas Soulis Korea Ülikoolis.

Oma tööelu jooksul olen jõudnud juhtida nii oma idufirmat kui õpetajahariduse arendust Tallinna Ülikoolis ning noorima hariduspsühholoogia õppejõuna pälvisin ka aasta õppejõu tiitli.

Jälgi minu tegemisi