MEIEGA ON VÕIMALIK

Märt Meesak

747

ettevõtja, EVEA juhatuse liige

Valik mõtlevale inimesele! Eesti riik on inimestele, mitte inimesed riigile. Seisan avatud ja läbipaistva riigijuhtimise eest ning teen oma otsused riigimehelikult.
Pean silmas oma tegemistes alati eestimaa elanike ja Eesti kui meie ühise kodumaa huve, mitte erakonna või isiklikku kasu. Olen mõistuse hääl Toompeal!

Mis on oluline teada ja mida pean oluliseks. Olen mina ise, ma ei muutunud ise ega ei muutunud minu seisukohad kui olin valitud volikokku ning ma ei reetnud oma lubadusi ja põhimõtteid ka siis kui olin volikogu esimees. Öeldakse, et võim muudab inimesi, kuid kõik kes mind teavad, mind see muutnud pole. Kavatsen ka Riigikogus jääda iseendaks ja oma põhimõtetele kindlaks. Olen küll siis vähemuses aga pigem seal, kui põhimõtte lagedas enamuses. Minule saab kindel olla. Rohkem Eestile, mitte parteile mõtlevaid poliitikuid!

Omandanud hariduse mitmes erinevas koolis ja valdkonnas.
Lõpetanud Võrumaa Kutsehariduskeskuses maaturismi eriala ja Tartu
Ülikoolis turismi- ja hotelliettevõtlust. Just viimati novembris 2022
omandasin Luua Metsanduskoolis maastikuehitaja kutse.
Kuulun Kaitseliidu Tartu malevasse ning ka läbinud mitmeid Kaitseliidu
Kooli kursuseid ning oman nooremveebli auastet. Aega teenisin
Narva-Jõesuu Piirivalveõppekeskuses ning olin ja piirivalvur Võrumaal
Piusa kordonis. Minu jaoks on julgeolek ja kaitsepoliitika tuttav ning oluline teema. Julgeolek hakkab meie igaühe kodust. Seda ei ehita loosungitega kaitstud Eestist, kui samaaegselt on meil riigijuhtide poolt ükskõiksust ja ametnike poolset omasuva ning kiusu mitmel tasandil ja inimesed ning ettevõtted on ebakindlad enda tuleviku osas. Vähem loosungeid, rohkem empaatiat!

Kohalikul tasandil olen valitud samast valimisliidust kolmel valimisel järjest aastatel
2005- 2013 Konguta vallavolikogu liikmeks. Olin nii revisjonikomisjoni
kui eelarve- ja arengukomisjoni esimees. Samuti volikogu aseesimees ja
enne haldusreformi neli aastat 2013 -2017 Konguta vallavolikogu esimees. Mulle on väga oluline maaelu ja regionaalpoliitika. Eestis on kõik need 32. aastat puudunud tõsiselt võetav regionaalpoliitika ja ma kavatsen seda muuta. Julgeolek hakkab kodust, talust, külast!

Praegu olen Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni
(EVEA) juhatuse liige ning mind on valitud kahel viimasel korral EVEA
volikogu liikmeks. Ettevõtlus läheb mulle väga korda, kuna oman ka ise
kahte ettevõtet. Neist üks tegeleb toitlustusvaldkonnas ning
ettevõttel on kaks pubi, üks Narvas ja teine Tartus. Teine ettevõte on
turismivaldkonnas ja rendib välja saunamaja Lõuna-Eestis ning tegeleb
enda ja renditud kinnisvara välja rentimisega. Ettevõtjaks olek ei tohi olla meie riigis ebamugav ja ebapopulaarne, vaid ühiskonnas hinnatud staatus. Vähem ametniku keskset ühiskonda ja rohkem ettevõtlikust on minu moto mida toon poliitikasse ja ühiskonda läbi enda. Kiirem riik, odavamalt ja vähema ajakuluga!

Jälgi minu tegemisi

MEIEGA
ON
VÕIMALIK

Märt Meesak

747

ettevõtja, EVEA juhatuse liige

Valik mõtlevale inimesele! Eesti riik on inimestele, mitte inimesed riigile. Seisan avatud ja läbipaistva riigijuhtimise eest ning teen oma otsused riigimehelikult.
Pean silmas oma tegemistes alati eestimaa elanike ja Eesti kui meie ühise kodumaa huve, mitte erakonna või isiklikku kasu. Olen mõistuse hääl Toompeal!

Mis on oluline teada ja mida pean oluliseks. Olen mina ise, ma ei muutunud ise ega ei muutunud minu seisukohad kui olin valitud volikokku ning ma ei reetnud oma lubadusi ja põhimõtteid ka siis kui olin volikogu esimees. Öeldakse, et võim muudab inimesi, kuid kõik kes mind teavad, mind see muutnud pole. Kavatsen ka Riigikogus jääda iseendaks ja oma põhimõtetele kindlaks. Olen küll siis vähemuses aga pigem seal, kui põhimõtte lagedas enamuses. Minule saab kindel olla. Rohkem Eestile, mitte parteile mõtlevaid poliitikuid!

Omandanud hariduse mitmes erinevas koolis ja valdkonnas.
Lõpetanud Võrumaa Kutsehariduskeskuses maaturismi eriala ja Tartu
Ülikoolis turismi- ja hotelliettevõtlust. Just viimati novembris 2022
omandasin Luua Metsanduskoolis maastikuehitaja kutse.
Kuulun Kaitseliidu Tartu malevasse ning ka läbinud mitmeid Kaitseliidu
Kooli kursuseid ning oman nooremveebli auastet. Aega teenisin
Narva-Jõesuu Piirivalveõppekeskuses ning olin ja piirivalvur Võrumaal
Piusa kordonis. Minu jaoks on julgeolek ja kaitsepoliitika tuttav ning oluline teema. Julgeolek hakkab meie igaühe kodust. Seda ei ehita loosungitega kaitstud Eestist, kui samaaegselt on meil riigijuhtide poolt ükskõiksust ja ametnike poolset omasuva ning kiusu mitmel tasandil ja inimesed ning ettevõtted on ebakindlad enda tuleviku osas. Vähem loosungeid, rohkem empaatiat!

Kohalikul tasandil olen valitud samast valimisliidust kolmel valimisel järjest aastatel
2005- 2013 Konguta vallavolikogu liikmeks. Olin nii revisjonikomisjoni
kui eelarve- ja arengukomisjoni esimees. Samuti volikogu aseesimees ja
enne haldusreformi neli aastat 2013 -2017 Konguta vallavolikogu esimees. Mulle on väga oluline maaelu ja regionaalpoliitika. Eestis on kõik need 32. aastat puudunud tõsiselt võetav regionaalpoliitika ja ma kavatsen seda muuta. Julgeolek hakkab kodust, talust, külast!

Praegu olen Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni
(EVEA) juhatuse liige ning mind on valitud kahel viimasel korral EVEA
volikogu liikmeks. Ettevõtlus läheb mulle väga korda, kuna oman ka ise
kahte ettevõtet. Neist üks tegeleb toitlustusvaldkonnas ning
ettevõttel on kaks pubi, üks Narvas ja teine Tartus. Teine ettevõte on
turismivaldkonnas ja rendib välja saunamaja Lõuna-Eestis ning tegeleb
enda ja renditud kinnisvara välja rentimisega. Ettevõtjaks olek ei tohi olla meie riigis ebamugav ja ebapopulaarne, vaid ühiskonnas hinnatud staatus. Vähem ametniku keskset ühiskonda ja rohkem ettevõtlikust on minu moto mida toon poliitikasse ja ühiskonda läbi enda. Kiirem riik, odavamalt ja vähema ajakuluga!

Jälgi minu tegemisi