MEIEGA ON VÕIMALIK

Külli Tammur

698

Lääne-Harju valla volikogu esimees

Olen aus ja avatud, sihikindel ja sõnapidev, liberaalne ja hooliv, julge ja nõudlik.
Seisan selle eest, et keskkonna olulisusest üksnes ei räägitaks, vaid see oleks ka otsustamise hetkedel prioriteet. Samuti soovin, et nii elu- kui majanduskeskkonna küsimuste otsustamisel jääks senisest suurem sõnaõigus kohalikele omavalitsustele ning seeläbi kohapealsetele inimestele, kelle igapäevaelu need otsused mõjutavad.
Minu põhiväärtused klapivad Eesti 200 meeskonna omadega – usun siiralt, et kõik on võimalik, kui on tahet ja tarkust. Igaüks saab maailma paremaks muuta, aga see pole üksnes võimalus, vaid ka vastutus.

Olen terve oma teadliku tööelu, 17-aastat, panustanud Eesti keskkonna heaks – seadnud strateegina eesmärke, otsinud ametnikuna keskkonnaprobleemide lahendamiseks raha, löönud igapäevaselt ise käed külge juhtides Sindi paisu lammutustöid. Oma meeskonnaga ehitame iga päev Lääne-Harju vallast järjekindlalt üles rohevalda, seega võib vast öelda, et mu elu keskne teema on keskkond, kuid minu soov kaasa rääkida ning panustada ei piirdu üksnes sellega.
Keskkonnaalase töö kõrval olen täpselt sama kaua teinud tööd kohaliku elu edendamiseks, algul Padise, hiljem ühinenud Lääne-Harju vallavolikogu esimehena. Ma tean, et ma tahan ja suudan muuta inimeste elu paremaks.
Peamised võtmevaldkonnad, milles tunnen, et saan kaasa aidata:
KESKKOND. Keskkonnaga peab arvestama iga otsuse tegemisel. Seisan selle eest, et senisest oluliselt suurem osa keskkonnatasudest sunnatakse tagasi keskkonna hüvanguks, iga tehtava otsuse eel arvestatakse selle mõju keskkonnale ning täies mahus rakendatakse põhimõtet „saastaja maksab!“ Seisan selle eest, et maailma majandus liiguks eemale fossiilsetest kütustest ja taastuvenergeetika kasutuselevõtule pannakse teine käik sisse. Probleem ei ole mitte rohepööre, vaid selle pikka aega tegematajätmine! Jutujätkuks on ka varasemalt pea kõik poliitikud olnud suured keskkonnasõbrad, aga kui on otsustamise koht ehk tuleb valida, milleks tegelikult raha kulutatakse, siis on keskkond tihti vaeslapse osas – tema ju valima ei lähe ning probleemidega lahendamatajätmise tagajärjed paistavad alles kaugete aastate pärast.
HARIDUS. Haritud inimesed on Eesti edu võti. Töötan selle nimel, et kõigis Eesti koolides töötaksid kvalifitseeritud õpetajad, et õpetajate töökoormus ja töötasu oleks tasakaalus ning et koolides toimiks korralik tugisüsteem nii õpilastele kui õpetajatele. Tasuta eestikeelse kõrghariduse andmine peab jätkuma, aga soovijatel peab olema võimalus omandada seda ka tasu eest.
SOTSIAALNE KAITSE. Riigi tugi ja toetused peavad minema inimestele, kes ka päriselt abi vajavad. Seisan vajaduspõhise sotsiaalsüsteemi eest, mille fookus on suunatud ühiskonna kõige nõrgemate liikmete aitamisele. Kõigile kõige eest toetuste jagamisega jääb paraku ka tegelikele abivajajatele raha vähemaks.
KOHAPEALNE OTSUSTUSÕIGUS. Inimesed peavad saama kaasa rääkida ning ise kujundada keskkonda, milles nad elavad. Kohalike inimeste otsustusvabadus piirkonna loodus-, majandus-, ning sotsiaalse keskkonna kujundamisel saab ja peab olema suurem. Vabadus ja vastutus otsustada peab paiknema seal, kus inimesed kõige rohkem otsustest mõjutatud on. Töötan kohalike omavalitsuste finantsautonoomia suurendamise nimel.
Head ideed ja plaanid on head üksnes siis, kui need ka ellu viia.

 

Jälgi minu tegemisi

MEIEGA
ON
VÕIMALIK

Külli Tammur

698

Lääne-Harju valla volikogu esimees

Olen aus ja avatud, sihikindel ja sõnapidev, liberaalne ja hooliv, julge ja nõudlik.
Seisan selle eest, et keskkonna olulisusest üksnes ei räägitaks, vaid see oleks ka otsustamise hetkedel prioriteet. Samuti soovin, et nii elu- kui majanduskeskkonna küsimuste otsustamisel jääks senisest suurem sõnaõigus kohalikele omavalitsustele ning seeläbi kohapealsetele inimestele, kelle igapäevaelu need otsused mõjutavad.
Minu põhiväärtused klapivad Eesti 200 meeskonna omadega – usun siiralt, et kõik on võimalik, kui on tahet ja tarkust. Igaüks saab maailma paremaks muuta, aga see pole üksnes võimalus, vaid ka vastutus.

Olen terve oma teadliku tööelu, 17-aastat, panustanud Eesti keskkonna heaks – seadnud strateegina eesmärke, otsinud ametnikuna keskkonnaprobleemide lahendamiseks raha, löönud igapäevaselt ise käed külge juhtides Sindi paisu lammutustöid. Oma meeskonnaga ehitame iga päev Lääne-Harju vallast järjekindlalt üles rohevalda, seega võib vast öelda, et mu elu keskne teema on keskkond, kuid minu soov kaasa rääkida ning panustada ei piirdu üksnes sellega.
Keskkonnaalase töö kõrval olen täpselt sama kaua teinud tööd kohaliku elu edendamiseks, algul Padise, hiljem ühinenud Lääne-Harju vallavolikogu esimehena. Ma tean, et ma tahan ja suudan muuta inimeste elu paremaks.
Peamised võtmevaldkonnad, milles tunnen, et saan kaasa aidata:
KESKKOND. Keskkonnaga peab arvestama iga otsuse tegemisel. Seisan selle eest, et senisest oluliselt suurem osa keskkonnatasudest sunnatakse tagasi keskkonna hüvanguks, iga tehtava otsuse eel arvestatakse selle mõju keskkonnale ning täies mahus rakendatakse põhimõtet „saastaja maksab!“ Seisan selle eest, et maailma majandus liiguks eemale fossiilsetest kütustest ja taastuvenergeetika kasutuselevõtule pannakse teine käik sisse. Probleem ei ole mitte rohepööre, vaid selle pikka aega tegematajätmine! Jutujätkuks on ka varasemalt pea kõik poliitikud olnud suured keskkonnasõbrad, aga kui on otsustamise koht ehk tuleb valida, milleks tegelikult raha kulutatakse, siis on keskkond tihti vaeslapse osas – tema ju valima ei lähe ning probleemidega lahendamatajätmise tagajärjed paistavad alles kaugete aastate pärast.
HARIDUS. Haritud inimesed on Eesti edu võti. Töötan selle nimel, et kõigis Eesti koolides töötaksid kvalifitseeritud õpetajad, et õpetajate töökoormus ja töötasu oleks tasakaalus ning et koolides toimiks korralik tugisüsteem nii õpilastele kui õpetajatele. Tasuta eestikeelse kõrghariduse andmine peab jätkuma, aga soovijatel peab olema võimalus omandada seda ka tasu eest.
SOTSIAALNE KAITSE. Riigi tugi ja toetused peavad minema inimestele, kes ka päriselt abi vajavad. Seisan vajaduspõhise sotsiaalsüsteemi eest, mille fookus on suunatud ühiskonna kõige nõrgemate liikmete aitamisele. Kõigile kõige eest toetuste jagamisega jääb paraku ka tegelikele abivajajatele raha vähemaks.
KOHAPEALNE OTSUSTUSÕIGUS. Inimesed peavad saama kaasa rääkida ning ise kujundada keskkonda, milles nad elavad. Kohalike inimeste otsustusvabadus piirkonna loodus-, majandus-, ning sotsiaalse keskkonna kujundamisel saab ja peab olema suurem. Vabadus ja vastutus otsustada peab paiknema seal, kus inimesed kõige rohkem otsustest mõjutatud on. Töötan kohalike omavalitsuste finantsautonoomia suurendamise nimel.
Head ideed ja plaanid on head üksnes siis, kui need ka ellu viia.

Jälgi minu tegemisi