MEIEGA ON VÕIMALIK

Kristiina Tõnnisson

761

kõrgharidusjuht

Soovin anda oma panuse Eesti haridussüsteemi tugevdamiseks. Tahan aidata kaasa personaalse riigi realiseerumisele ja kodanikuühiskonna võimustamisele. Soovin, et poliitikasse sisenemine, poliitikaga tegelemine ja poliitikast väljumine oleks loomulik osa inimeste valikutest.

Töötan Tartu Ülikoolis õppejõuna ja Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhatajana. Eesti hariduse kvaliteet ning noorte inimeste käekäik on mulle igapäevaselt südamelähedased. Erialaliselt olen tegelenud aastaid avaliku halduse, haldusreformide ning riigi juhtimise teemadega.

Olen töötanud nii avalikus, era- kui ka kolmandas sektoris nii Eestis, Euroopas kui USAs. Pean oluliseks riigi ja kodaniku vahelist usaldust, inimeste ja ametnike tegutsemis- ja eksimisjulgust. Tahan toetada ametnike avatust ja professionaalsust ning riigi soovi mõelda suurelt.

Minu jaoks on oluline Eesti kodanikuühiskonna käekäik. Olen kuus aastat juhtinud Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu tööd. Hetkel olen Teaduse ja Kultuuri Sihtasutuse Domus Dorpatensis nõukogu esinaine.

Soovin, et suurtele plaanidele ja mõtetele lisaks tuleb ühiskondlikku ellu rohkem inimesi, kes jaksavad plaanid ellu viia. Poliitikuks olemine võiks olla rohkemate inimeste jaoks üks võimalik ja loomulik valik.

Jälgi minu tegemisi

MEIEGA
ON
VÕIMALIK

Kristiina Tõnnisson

761

kõrgharidusjuht

Soovin anda oma panuse Eesti haridussüsteemi tugevdamiseks. Tahan aidata kaasa personaalse riigi realiseerumisele ja kodanikuühiskonna võimustamisele. Soovin, et poliitikasse sisenemine, poliitikaga tegelemine ja poliitikast väljumine oleks loomulik osa inimeste valikutest.

Töötan Tartu Ülikoolis õppejõuna ja Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhatajana. Eesti hariduse kvaliteet ning noorte inimeste käekäik on mulle igapäevaselt südamelähedased. Erialaliselt olen tegelenud aastaid avaliku halduse, haldusreformide ning riigi juhtimise teemadega.

Olen töötanud nii avalikus, era- kui ka kolmandas sektoris nii Eestis, Euroopas kui USAs. Pean oluliseks riigi ja kodaniku vahelist usaldust, inimeste ja ametnike tegutsemis- ja eksimisjulgust. Tahan toetada ametnike avatust ja professionaalsust ning riigi soovi mõelda suurelt.

Minu jaoks on oluline Eesti kodanikuühiskonna käekäik. Olen kuus aastat juhtinud Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu tööd. Hetkel olen Teaduse ja Kultuuri Sihtasutuse Domus Dorpatensis nõukogu esinaine.

Soovin, et suurtele plaanidele ja mõtetele lisaks tuleb ühiskondlikku ellu rohkem inimesi, kes jaksavad plaanid ellu viia. Poliitikuks olemine võiks olla rohkemate inimeste jaoks üks võimalik ja loomulik valik.

Jälgi minu tegemisi