MEIEGA ON VÕIMALIK

KRISTA SILDOJA

768

muusikaõpetaja, pärimuskultuuri eestkõneleja

Seisan võrdsete võimaluste eest elukaarepõhises huvihariduses. Soovin, et meie inimeste vaimne tervis oleks korras, toetatuna meelepäraste hobide poolt. Soovin, et meie inimeste elujärg oleks sarnane üle terve vabariigi, olenemata elukohast.

Olen päritud väärtuste austaja, pärimuskultuuri, eelkõige ajaloolise pärimusmuusika tutvustaja ja eestkõneleja. Olen rajanud ja vedanud pikalt eest kogukondlikku erahuvikooli, millel on kaks osakonda – Mooste Rahvamuusikakool ning Viimsi kitarriõpe. Neis koolides on muusikaharidust omandanud igas vanuses muusikahuvilised nii vaba- kui eelprofessionaalses õppes. Olen korraldanud loendamatul hulgal kohalikke, paikkondlikke, piirkondlikke, vabariiklikke ning ka rahvusvahelisi koolitusi, kontserte, kogukonnasündmusi, festivale. Usun, et muusika tegemine on igaühe põhiõigus. Muusikahariduse omandamine arendab erinevas vanuses inimese igapäevase hakkama saamise võimeid ja oskusi.

Usun, et kultuur päästab maailma. Kõrg- ja rahvakultuur käsikäes. Meie paikkondlikud keeled ja elamisviisid aitavad meil püsima jääda globaalses maailmas. Oma juuri tundes ja austades oskame olla ise ja omanäolised. Oleme sallivamad teiste kultuuride suhtes.

Panustan muusika- ja pilliõpetajana igapäevaselt meie inimeste vaimsesse tervisesse ja käeliste oskuste paranemisse. Loon meie ümber kultuurisündmusi, ärgitan kogukondlikku mõtteviisi. Räägin kaasa huvihariduse teemadel Eesti Erahuvialakooli Liidu juhatuse liikmena Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegilise partnerina.

Jälgi minu tegemisi

MEIEGA
ON
VÕIMALIK

KRISTA SILDOJA

768

muusikaõpetaja, pärimuskultuuri eestkõneleja

Seisan võrdsete võimaluste eest elukaarepõhises huvihariduses. Soovin, et meie inimeste vaimne tervis oleks korras, toetatuna meelepäraste hobide poolt. Soovin, et meie inimeste elujärg oleks sarnane üle terve vabariigi, olenemata elukohast.

Olen päritud väärtuste austaja, pärimuskultuuri, eelkõige ajaloolise pärimusmuusika tutvustaja ja eestkõneleja. Olen rajanud ja vedanud pikalt eest kogukondlikku erahuvikooli, millel on kaks osakonda – Mooste Rahvamuusikakool ning Viimsi kitarriõpe. Neis koolides on muusikaharidust omandanud igas vanuses muusikahuvilised nii vaba- kui eelprofessionaalses õppes. Olen korraldanud loendamatul hulgal kohalikke, paikkondlikke, piirkondlikke, vabariiklikke ning ka rahvusvahelisi koolitusi, kontserte, kogukonnasündmusi, festivale. Usun, et muusika tegemine on igaühe põhiõigus. Muusikahariduse omandamine arendab erinevas vanuses inimese igapäevase hakkama saamise võimeid ja oskusi.

Usun, et kultuur päästab maailma. Kõrg- ja rahvakultuur käsikäes. Meie paikkondlikud keeled ja elamisviisid aitavad meil püsima jääda globaalses maailmas. Oma juuri tundes ja austades oskame olla ise ja omanäolised. Oleme sallivamad teiste kultuuride suhtes.

Panustan muusika- ja pilliõpetajana igapäevaselt meie inimeste vaimsesse tervisesse ja käeliste oskuste paranemisse. Loon meie ümber kultuurisündmusi, ärgitan kogukondlikku mõtteviisi. Räägin kaasa huvihariduse teemadel Eesti Erahuvialakooli Liidu juhatuse liikmena Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegilise partnerina.

Jälgi minu tegemisi