MEIEGA ON VÕIMALIK

Kris Leinatamm

687

Inspiratsiooniraamatukogu OÜ osanik ja juht

Tark ja terve laps on tark ja terve tulevikulooja, kellele meie peame olema eeskujuks, ja pärandama elamiskõlbliku keskkonna, oma rahva vabaduse ja toimiva majanduse. Tark ja terve laps on koostöövõimeline, lugupidav ning ennast ja teist väärtustav tulevane poliitik, ettevõtja, arst, lapsevanem, kohtunik, sotsiaaltöötaja või õpetaja.

ÜHTNE JA TARK EESTI

Investeeringud haridusse ja lastesse tagavad järjest parema haridus- ja haritustaseme, millest omakorda tõuseb läbi targemate ja paremate otsuste kasu tervele ühiskonnale ja riigile. Selle eelduseks on ühtse Eesti kooli rakendamine moel, mis võimaldab sarnase kvaliteediga hariduse igas Eestimaa paigas, ja tulemuseks alates olukorra paranemisest tööjõuturul kuni õnneliku ja jätkusuutliku eestluseni välja.

Ühtse ja targa Eesti haridusmaastiku digivõimekus peab igal hetkel igas koolis olema valmis üle minema digiõppele, kui mistahes olukord seda nõuab. Igas koolis peab olema olenevalt selle suurusest kas täis- või osakoormusega IT-juht.

TERVE EESTI

Vaimse ja füüsilise tervise edendamine, tervislike eluviiside toetamine ja premeerimine on Eestis elava inimese tervena elatud aastate tõstmise ainuõige viis. Riik peab aru saama sellest, et ennetus ei võrdu varajase diagnoosiga. Varajane diagnoos tähendab ennetustegevuse põrumist. Riik peab läbi personaalse tervisekassa rakendamise toetama iga inimese isiklikku panust oma tervise hoidmiseks ehk toetama ennetavat meditsiini ja inimese enda tarkade eluviiside valikuid. Seda hõlbustab sümptomieelse tervishoiu süstematiseerimine.
Vajalik on ka ettevõtetepoolse sporditeenuste maksuvaba toetusemäära suurendamine, laste ja noorte õppekavavälise huvitegevuse, koolides korraldatavate spordi- ja liikumistegevuste toetamine, ja nende järjepidev ja süsteemne kvaliteedi jälgimine ning tagamine. Me peame andma endale aru, et liikumine on üks parimaid ravimeid kergete kuni mõõdukate vaimse tervise probleemide lahenduseks.

MINU RIIK

2023. aasta planeedil Maa väärib personaalset riiki tema kodaniku jaoks. Me oleme selleks ammu valmis. Meie võimalused lubavad selle teostust ja nautimist juba ammu. See on lihtsalt tegemata töö. Eesti kodanik väärib personaalset riiki nii tervishoius, sotsiaalteenustes kui igasuguses suhtluses oma riigi ja omavalitsusega. Aitab tarbetust ja meeletust paberimajandusest, regulaarsetest taotluste esitamistest olukordades, mis edasise elu jooksul ei muutu (nt puudega laps, pension). Riigil on olemas kogu vajalik info selle kohta, kes mida ja mille tõttu vajab. Inimene ei pea seda riigile kogu aeg meelde tuletama ega tõestama.

Jälgi minu tegemisi

MEIEGA
ON
VÕIMALIK

Kris Leinatamm

687

Inspiratsiooni- raamatukogu OÜ osanik ja juht

Tark ja terve laps on tark ja terve tulevikulooja, kellele meie peame olema eeskujuks, ja pärandama elamiskõlbliku keskkonna, oma rahva vabaduse ja toimiva majanduse. Tark ja terve laps on koostöövõimeline, lugupidav ning ennast ja teist väärtustav tulevane poliitik, ettevõtja, arst, lapsevanem, kohtunik, sotsiaaltöötaja või õpetaja.

ÜHTNE JA TARK EESTI

Investeeringud haridusse ja lastesse tagavad järjest parema haridus- ja haritustaseme, millest omakorda tõuseb läbi targemate ja paremate otsuste kasu tervele ühiskonnale ja riigile. Selle eelduseks on ühtse Eesti kooli rakendamine moel, mis võimaldab sarnase kvaliteediga hariduse igas Eestimaa paigas, ja tulemuseks alates olukorra paranemisest tööjõuturul kuni õnneliku ja jätkusuutliku eestluseni välja.

Ühtse ja targa Eesti haridusmaastiku digivõimekus peab igal hetkel igas koolis olema valmis üle minema digiõppele, kui mistahes olukord seda nõuab. Igas koolis peab olema olenevalt selle suurusest kas täis- või osakoormusega IT-juht.

TERVE EESTI

Vaimse ja füüsilise tervise edendamine, tervislike eluviiside toetamine ja premeerimine on Eestis elava inimese tervena elatud aastate tõstmise ainuõige viis. Riik peab aru saama sellest, et ennetus ei võrdu varajase diagnoosiga. Varajane diagnoos tähendab ennetustegevuse põrumist. Riik peab läbi personaalse tervisekassa rakendamise toetama iga inimese isiklikku panust oma tervise hoidmiseks ehk toetama ennetavat meditsiini ja inimese enda tarkade eluviiside valikuid. Seda hõlbustab sümptomieelse tervishoiu süstematiseerimine.
Vajalik on ka ettevõtetepoolse sporditeenuste maksuvaba toetusemäära suurendamine, laste ja noorte õppekavavälise huvitegevuse, koolides korraldatavate spordi- ja liikumistegevuste toetamine, ja nende järjepidev ja süsteemne kvaliteedi jälgimine ning tagamine. Me peame andma endale aru, et liikumine on üks parimaid ravimeid kergete kuni mõõdukate vaimse tervise probleemide lahenduseks.

MINU RIIK

2023. aasta planeedil Maa väärib personaalset riiki tema kodaniku jaoks. Me oleme selleks ammu valmis. Meie võimalused lubavad selle teostust ja nautimist juba ammu. See on lihtsalt tegemata töö. Eesti kodanik väärib personaalset riiki nii tervishoius, sotsiaalteenustes kui igasuguses suhtluses oma riigi ja omavalitsusega. Aitab tarbetust ja meeletust paberimajandusest, regulaarsetest taotluste esitamistest olukordades, mis edasise elu jooksul ei muutu (nt puudega laps, pension). Riigil on olemas kogu vajalik info selle kohta, kes mida ja mille tõttu vajab. Inimene ei pea seda riigile kogu aeg meelde tuletama ega tõestama.

Jälgi minu tegemisi