MEIEGA ON VÕIMALIK

KERTI KOLLOM SEIDELBERG

693

kogemusnõustaja, sotsiaaltöötaja

Leian, et terve ja õnnelik inimene on eduka Eesti aluseks. Seisan selle eest, et tervishoiu ja sotsiaalsüsteemid käiksid ühte jalga ja teeniksid ühte eesmärki – inimeste heaolu olenemata tema east või puudest. 

INIMESTE ELUKVALITEET
Olen inimene päriselu keskelt. Räägin teemadest, millega puutun kokku tänu oma naabritele, patsientidele kui isiklikele kogemustele. Sotsiaaltöötajana olen töötanud üle 25 aasta. Alustasin rohujuure tasandilt, töötades puuetega inimeste organisatsioonides nende õiguste kaitsel. Pea 20 aastat arendasin puuetega inimeste hoolekandeteenuseid Tallinnas, täna teen sotsiaaltööd tervishoiuasutuses. Igapäevases töös tunnetan tervishoiu ja sotsiaalhoolekande vahelise koostöö vajadust. Koostöö tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna vahel on ülioluline, sest üks ei toimi ilma teiseta. Tervishoiuteenused vajavad mitmekesistamist, st tuleb laiendada tugiteenuste hulka, kaasates ravimeeskondadesse rohkem sotsiaaltöötajaid, kogemusnõustajaid ja vajaduspõhiselt teisi spetsialiste. Tean, et Eestis valitseb suur ebavõrdsus olenevalt sellest, kus inimene elab. Oma elukohast tulenevalt on tal ligipääs kas suuremale või vähemale hulgale teenustele. Toetan personaliseeritud teenuste ja toetuste süsteemi.

VAIMSE JA FÜÜSILISE HEAOLU TAGAMINE
Patsientide lugudest näen, kui oluline on inimese jaoks füüsiline liikumine ja liikumisvõimaluste olemasolu. Mitmed patsiendid on ise öelnud, et liikumine on elu aluseks ja kõige suurem jõud peab olema tahtejõud! Kuid selleks et liikuda, on tarvis toetavaid ja kättesaadavaid ning vajaduspõhiseid teenuseid ja füüsiliselt ligipääsetavat keskkonda. Täna lähevad palju liikumispuudega patsiendid ajutiselt õenduhooldusesse ja sealt edasi hooldekoduesse põhjusel, et nende kodu ei ole füüsiliselt ligipääsetav või kohalikul omavalitsusel ei ole pakkuda sobivaid teenuseid.

VAIMSE TERVISE TEENUSTE ARENDAMINE JA PAKKUMINE KOHALIKUL TASANDIL
Vaim ja keha käivad käsikäes – seega tuleb arendada esmatasandil vaimse tervise esmaabiandjate süsteemi, õpetades esmaseid rahustamise ja toetamise võtteid. Samas tuleb pakkuda inimestele selliseid tegutsemisvõimalusi, mis pakuvad rõõmu ja eneseteostust. Need on valdkonnad, mis vajavad otsustavalt lahendamist!

Sotsiaaltöötaja  SA Ida-Tallinna Keskhaigla Taastusravikliinikus
FB Kerti Kollom Seidelberg;
Kogemusnõustaja Kerti Kollom Seidelberg

Jälgi minu tegemisi

MEIEGA
ON
VÕIMALIK

KERTI KOLLOM SEIDELBERG

693

kogemusnõustaja, sotsiaaltöötaja

Leian, et terve ja õnnelik inimene on eduka Eesti aluseks. Seisan selle eest, et tervishoiu ja sotsiaalsüsteemid käiksid ühte jalga ja teeniksid ühte eesmärki – inimeste heaolu olenemata tema east või puudest.

INIMESTE ELUKVALITEET
Olen inimene päriselu keskelt. Räägin teemadest, millega puutun kokku tänu oma naabritele, patsientidele kui isiklikele kogemustele. Sotsiaaltöötajana olen töötanud üle 25 aasta. Alustasin rohujuure tasandilt, töötades puuetega inimeste organisatsioonides nende õiguste kaitsel. Pea 20 aastat arendasin puuetega inimeste hoolekandeteenuseid Tallinnas, täna teen sotsiaaltööd tervishoiuasutuses. Igapäevases töös tunnetan tervishoiu ja sotsiaalhoolekande vahelise koostöö vajadust. Koostöö tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna vahel on ülioluline, sest üks ei toimi ilma teiseta. Tervishoiuteenused vajavad mitmekesistamist, st tuleb laiendada tugiteenuste hulka, kaasates ravimeeskondadesse rohkem sotsiaaltöötajaid, kogemusnõustajaid ja vajaduspõhiselt teisi spetsialiste. Tean, et Eestis valitseb suur ebavõrdsus olenevalt sellest, kus inimene elab. Oma elukohast tulenevalt on tal ligipääs kas suuremale või vähemale hulgale teenustele. Toetan personaliseeritud teenuste ja toetuste süsteemi.

VAIMSE JA FÜÜSILISE HEAOLU TAGAMINE
Patsientide lugudest näen, kui oluline on inimese jaoks füüsiline liikumine ja liikumisvõimaluste olemasolu. Mitmed patsiendid on ise öelnud, et liikumine on elu aluseks ja kõige suurem jõud peab olema tahtejõud! Kuid selleks et liikuda, on tarvis toetavaid ja kättesaadavaid ning vajaduspõhiseid teenuseid ja füüsiliselt ligipääsetavat keskkonda. Täna lähevad palju liikumispuudega patsiendid ajutiselt õenduhooldusesse ja sealt edasi hooldekoduesse põhjusel, et nende kodu ei ole füüsiliselt ligipääsetav või kohalikul omavalitsusel ei ole pakkuda sobivaid teenuseid.

VAIMSE TERVISE TEENUSTE ARENDAMINE JA PAKKUMINE KOHALIKUL TASANDIL
Vaim ja keha käivad käsikäes – seega tuleb arendada esmatasandil vaimse tervise esmaabiandjate süsteemi, õpetades esmaseid rahustamise ja toetamise võtteid. Samas tuleb pakkuda inimestele selliseid tegutsemisvõimalusi, mis pakuvad rõõmu ja eneseteostust. Need on valdkonnad, mis vajavad otsustavalt lahendamist!

Sotsiaaltöötaja  SA Ida-Tallinna Keskhaigla Taastusravikliinikus
FB Kerti Kollom Seidelberg;
Kogemusnõustaja Kerti Kollom Seidelberg

Jälgi minu tegemisi