MEIEGA ON VÕIMALIK

Kersti Kivirüüt

750

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Hea haridus toob õnne õuele!
Seisan selle eest, et kõik lapsed ja noored sõltumata elukohast ning isiklikust eripärast saaksid hariduse, mis võimaldab neil nüüdisaegses keerulises maailmas edukalt ja õnnelikult hakkama saada.

Pean vajalikuks tuua nähtavale eesti keele ja kultuuri mitmekesist rikkust nii hariduse kui ka kultuurielu kaudu, mis muuhulgas tugevdab eesti ühisosa ka meie rahvusvähemuste identiteedis.

“Olen sündinud 28.05.1975. a. Tartus. Olen elanud terve elu maapiirkonnas – nii endises Tähtvere vallas, kui ka Kambja vallas, mistõttu mõistan hästi maal elavate inimeste igapäevaelu vajadusi.
Õppisin Tartu Ülikoolis ajalugu, lähema fookusega XX. sajandi ajalugu. Hiljem õppisin sealsamas magistriõppes ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajaks. Hetkel töötan Tartu Aleksander Puškini Koolis ja Narva Eesti Gümnaasiumis. Sügisest pühendun end täielikult Narva haridusele jäädes oma hobide ja harrastustega jätkuvalt tegutsema Tartu kanti.
Viimased aastad olen koos kolleegidega seisnud selle eest, et ajalooõppes oleks peamine mitmeperspektiivne uurimuslik õpe. Soovin, et meie noored ei õpiks koolis kordama päheõpitud tekste, vaid et neil areneks allikakriitiline analüüsivõime, mis oskab arvestada ka mineviku ühiskonna eripära.
Pedagoogina olen kirjutanud ka mõned seiklusraamatud. Suurem osa minu loomingust on pühendatud minu õpilastele, kes figureerivad minu lugudes kas tegelaskujudena või on olnud muidu oluliseks inspiratsiooniallikaks.”

Jälgi minu tegemisi

MEIEGA
ON
VÕIMALIK

Kersti Kivirüüt

750

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Hea haridus toob õnne õuele!
Seisan selle eest, et kõik lapsed ja noored sõltumata elukohast ning isiklikust eripärast saaksid hariduse, mis võimaldab neil nüüdisaegses keerulises maailmas edukalt ja õnnelikult hakkama saada.

Pean vajalikuks tuua nähtavale eesti keele ja kultuuri mitmekesist rikkust nii hariduse kui ka kultuurielu kaudu, mis muuhulgas tugevdab eesti ühisosa ka meie rahvusvähemuste identiteedis.

“Olen sündinud 28.05.1975. a. Tartus. Olen elanud terve elu maapiirkonnas – nii endises Tähtvere vallas, kui ka Kambja vallas, mistõttu mõistan hästi maal elavate inimeste igapäevaelu vajadusi.
Õppisin Tartu Ülikoolis ajalugu, lähema fookusega XX. sajandi ajalugu. Hiljem õppisin sealsamas magistriõppes ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajaks. Hetkel töötan Tartu Aleksander Puškini Koolis ja Narva Eesti Gümnaasiumis. Sügisest pühendun end täielikult Narva haridusele jäädes oma hobide ja harrastustega jätkuvalt tegutsema Tartu kanti.
Viimased aastad olen koos kolleegidega seisnud selle eest, et ajalooõppes oleks peamine mitmeperspektiivne uurimuslik õpe. Soovin, et meie noored ei õpiks koolis kordama päheõpitud tekste, vaid et neil areneks allikakriitiline analüüsivõime, mis oskab arvestada ka mineviku ühiskonna eripära.
Pedagoogina olen kirjutanud ka mõned seiklusraamatud. Suurem osa minu loomingust on pühendatud minu õpilastele, kes figureerivad minu lugudes kas tegelaskujudena või on olnud muidu oluliseks inspiratsiooniallikaks.”

Jälgi minu tegemisi