MEIEGA ON VÕIMALIK

Karl Aaron Adson

764

üliõpilane, Progressiivse Liikumise juht, Tartu Linnavolikogu liige

Toon poliitikasse uue taseme seistes LGBTQ+ kogukonna õiguste, looduse kaitsmise ja vaimse tervise strateegilise arengu eest. Viin ellu perekonnaseaduse muutmise, õiglase ülemineku taastuvenergiale ja vaimse tervise süsteemi ümberkorralduse. Minuga on see võimalik!

Riigikogus saadan korda järgmised asjad:

  1. Viin ellu perekonnaseaduse muutmise, millega annan õiguse abielluda kahel täiskasvanud inimesel, kes üksteist armastavad, olenemata nende soolisest kuuluvusest. Progressiivne riik peab tagama oma kodanike vabaduste kaitse, mis saab olla suurem vabadus, kui vabadus armastada?

  2. Panustan meile usaldatud looduse hoidmisesse ja seisan rohepöörde eest. Peame kriitilise pilguga vaatama üle metsade raiemahud ja hetkel kliimamuutuse pidurdamiseks tehtut, misjärel võtma uusi ja ambitsioonikaid samme, mitte passima otsustamatuse äärel. See tähendab õiglast üleminekut neile, kellele on praegu palgad põlevkivitööstuse kulul ja julgeid investeeringuid taastuvenergiaallikatesse.

  3. Seisan vaimse tervise stigmatiseerimise lõpetamise ja uskumatult pikkade ravijärjekordade lühendamise eest. Selleks korraldan strateegiliselt ümber vaimse tervise kättesaadavuse, suunates sinna lisarahastust ja muutes tervishoiusüsteemi personaalseks. Pudelikaela eemaldamiseks psühholoogide ja psühhiaatrite juures tuleb inimesi suunata vastavalt nende vajadustele.

Jälgi minu tegemisi

MEIEGA
ON
VÕIMALIK

Karl Aaron Adson

764

üliõpilane, Progressiivse Liikumise juht, Tartu Linnavolikogu liige

Toon poliitikasse uue taseme seistes LGBTQ+ kogukonna õiguste, looduse kaitsmise ja vaimse tervise strateegilise arengu eest. Viin ellu perekonnaseaduse muutmise, õiglase ülemineku taastuvenergiale ja vaimse tervise süsteemi ümberkorralduse. Minuga on see võimalik!

Riigikogus saadan korda järgmised asjad:

  1. Viin ellu perekonnaseaduse muutmise, millega annan õiguse abielluda kahel täiskasvanud inimesel, kes üksteist armastavad, olenemata nende soolisest kuuluvusest. Progressiivne riik peab tagama oma kodanike vabaduste kaitse, mis saab olla suurem vabadus, kui vabadus armastada?

  2. Panustan meile usaldatud looduse hoidmisesse ja seisan rohepöörde eest. Peame kriitilise pilguga vaatama üle metsade raiemahud ja hetkel kliimamuutuse pidurdamiseks tehtut, misjärel võtma uusi ja ambitsioonikaid samme, mitte passima otsustamatuse äärel. See tähendab õiglast üleminekut neile, kellele on praegu palgad põlevkivitööstuse kulul ja julgeid investeeringuid taastuvenergiaallikatesse.

  3. Seisan vaimse tervise stigmatiseerimise lõpetamise ja uskumatult pikkade ravijärjekordade lühendamise eest. Selleks korraldan strateegiliselt ümber vaimse tervise kättesaadavuse, suunates sinna lisarahastust ja muutes tervishoiusüsteemi personaalseks. Pudelikaela eemaldamiseks psühholoogide ja psühhiaatrite juures tuleb inimesi suunata vastavalt nende vajadustele.

Jälgi minu tegemisi