MEIEGA ON VÕIMALIK

KAIRE VEINTHAL

708

pearaamatupidaja

Kandideerin Riigikokku selleks, et tagada kvaliteetne ja kättesaadav haridus koos tugiteenustega igale Eestimaa lapsele, sest meie pikk plaan on, et peame suutma luua ja pakkuda parimat elukeskkonda ja parimat tulevikuperspektiivi kõikidele Eestimaa inimestele, olgu selleks lapsed, noored või meie eakad. Eestis peab olema võimalik elada iseseisvalt ja väärikalt!

Eesti peab väärtustama kõiki lapsi ja lastega peresid ka tegudes, mitte vaid loosungitel. Kõik lapsed peaksid Eestile olema sama armsad ja olulised. Vanemad peavad tundma, et nende panust laste saamisesse ja kasvatamisse toetatakse.

Ometi seisame me probleemide ees, kus omavalitsused, kes oma ülesannete, mille jaoks neile maksuraha on eraldatud, täitmisega hakkama ei saa (või lausa ei soovi saada) ning kodanikud on pidanud riigilt abi paluma. Me ei saa enam kauem tolereerida alushariduse tagamise kohustuse nõude mittetäitmist, sobivate koolikohtade puudust ning tervishoiu- ja tugiteenuste mittekättesaadavust või kõikuvat kvaliteeti.

Riik peab tõhustama järelevalvet ja sekkuma, et kvaliteetse eestikeelse hariduse pakkumine ja tugiteenuste kättesaadavus ei jääks kohaliku omavalitsuse saamatuse või politiseeritud otsuste taha. Riik peab toetama omavalitsusi, et iga Eestimaa laps saaks haridust omandada kodu lähedal. Kui kaob külast kool, kaob ka kultuur. Me peame kõikides oma tegevustes mõtlema ette vähemalt ühe põlvkonna jagu.

Kui meil on ligipääsetav ja maailma parim haridus, mis arvestab meie vajaduste ja eripäradega, siis on meil targad ja õnnelikud inimesed, kes tahavad edasi õppida ning teha häid karjäärivalikuid kas teadusvaldkonnas või kutsehariduses, et viia Eesti elu edasi. Meil jätkub siis haritud õpetajaid, arste, õdesid, terapeute, insenere ja teadlasi. Meiega on võimalik!

Kaire Veinthal on Saue Vallavolikogu liige, sh tegev nii haridus- kui revisjonikomisjonis. Kaire on õppinud kasvatusteadusi ja tal on kõrgharidus raamatupidamise- ja finantsjuhtimise erialal ning ta on Estwise OÜ tegevjuht. Kodus on Kairel kasvamas 4 vahvat last ning vabal ajal panustab ta juhatuse liikmena MTÜ Eesti ATH Liit tegevusse.

Jälgi minu tegemisi

MEIEGA
ON
VÕIMALIK

KAIRE VEINTHAL

708

pearaamatupidaja

Kandideerin Riigikokku selleks, et tagada kvaliteetne ja kättesaadav haridus koos tugiteenustega igale Eestimaa lapsele, sest meie pikk plaan on, et peame suutma luua ja pakkuda parimat elukeskkonda ja parimat tulevikuperspektiivi kõikidele Eestimaa inimestele, olgu selleks lapsed, noored või meie eakad. Eestis peab olema võimalik elada iseseisvalt ja väärikalt!

Eesti peab väärtustama kõiki lapsi ja lastega peresid ka tegudes, mitte vaid loosungitel. Kõik lapsed peaksid Eestile olema sama armsad ja olulised. Vanemad peavad tundma, et nende panust laste saamisesse ja kasvatamisse toetatakse.

Ometi seisame me probleemide ees, kus omavalitsused, kes oma ülesannete, mille jaoks neile maksuraha on eraldatud, täitmisega hakkama ei saa (või lausa ei soovi saada) ning kodanikud on pidanud riigilt abi paluma. Me ei saa enam kauem tolereerida alushariduse tagamise kohustuse nõude mittetäitmist, sobivate koolikohtade puudust ning tervishoiu- ja tugiteenuste mittekättesaadavust või kõikuvat kvaliteeti.

Riik peab tõhustama järelevalvet ja sekkuma, et kvaliteetse eestikeelse hariduse pakkumine ja tugiteenuste kättesaadavus ei jääks kohaliku omavalitsuse saamatuse või politiseeritud otsuste taha. Riik peab toetama omavalitsusi, et iga Eestimaa laps saaks haridust omandada kodu lähedal. Kui kaob külast kool, kaob ka kultuur. Me peame kõikides oma tegevustes mõtlema ette vähemalt ühe põlvkonna jagu.

Kui meil on ligipääsetav ja maailma parim haridus, mis arvestab meie vajaduste ja eripäradega, siis on meil targad ja õnnelikud inimesed, kes tahavad edasi õppida ning teha häid karjäärivalikuid kas teadusvaldkonnas või kutsehariduses, et viia Eesti elu edasi. Meil jätkub siis haritud õpetajaid, arste, õdesid, terapeute, insenere ja teadlasi. Meiega on võimalik!

Kaire Veinthal on Saue Vallavolikogu liige, sh tegev nii haridus- kui revisjonikomisjonis. Kaire on õppinud kasvatusteadusi ja tal on kõrgharidus raamatupidamise- ja finantsjuhtimise erialal ning ta on Estwise OÜ tegevjuht. Kodus on Kairel kasvamas 4 vahvat last ning vabal ajal panustab ta juhatuse liikmena MTÜ Eesti ATH Liit tegevusse.

Jälgi minu tegemisi