MEIEGA ON VÕIMALIK

Juku-Kalle Raid

688

ajakirjanik, luuletaja

Me ei tohi oma riigiga rahul olla enne, kui Eesti on meie inimestele parim paik maailmas elamiseks. See peab olema Eesti uus tase ja uus eesmärk.

Konkreetsemaks sihiks olen seadnud aktiivse liikuvuse edendamise eelkõige rattakasutuse suurendamise kaudu.

Selleks tuleb Eestis luua riiklik rattastrateegia koos tegevuskavaga, mis hõlmab nii poliitilist, ehitatud, sotsiaalset kui digikeskkonda. Täna oleme liiga kaldu autokesksele maailmavaatele, mille tagajärjeks on kehv elukeskkond, suured transpordikulud, väheliikuv rahvas ja sellest tulenevalt suured tervishoiukulud.

Muudatust autovabama elukeskkonna suunas on kõige lihtsam alustada koolidest. Laagri Koolis oleme saavutanud olukorra, kus lumevabal ajal sõidab rattaga kooli kuni 50% kõikidest õpilastest.
Olen veendunud, et sarnane potentsiaal on peidus ka enamikes teistes Eesti koolides. Kui koolid on rattarikkad, on seda varsti ka kogu Eesti.

Meiega on võimalik!

Tormi Tabor on Saue Vallavolikogu liige ning volikogu maa- ja planeeringute komisjoni aseesimees. Tormi on ka Laagri Kooli hoolekogu esimees ja MTÜ Rattaga Kooli juhatuse liige. Tormi töötab tarkvaraettevõttes Wunder Estonia OÜ tarkvarainsenerina. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise eriala.

Jälgi minu tegemisi

MEIEGA
ON
VÕIMALIK

Juku-Kalle Raid

688

ajakirjanik, luuletaja

Me ei tohi oma riigiga rahul olla enne, kui Eesti on meie inimestele parim paik maailmas elamiseks. See peab olema Eesti uus tase ja uus eesmärk.

Konkreetsemaks sihiks olen seadnud aktiivse liikuvuse edendamise eelkõige rattakasutuse suurendamise kaudu.

Selleks tuleb Eestis luua riiklik rattastrateegia koos tegevuskavaga, mis hõlmab nii poliitilist, ehitatud, sotsiaalset kui digikeskkonda. Täna oleme liiga kaldu autokesksele maailmavaatele, mille tagajärjeks on kehv elukeskkond, suured transpordikulud, väheliikuv rahvas ja sellest tulenevalt suured tervishoiukulud.

Muudatust autovabama elukeskkonna suunas on kõige lihtsam alustada koolidest. Laagri Koolis oleme saavutanud olukorra, kus lumevabal ajal sõidab rattaga kooli kuni 50% kõikidest õpilastest.
Olen veendunud, et sarnane potentsiaal on peidus ka enamikes teistes Eesti koolides. Kui koolid on rattarikkad, on seda varsti ka kogu Eesti.

Meiega on võimalik!

Tormi Tabor on Saue Vallavolikogu liige ning volikogu maa- ja planeeringute komisjoni aseesimees. Tormi on ka Laagri Kooli hoolekogu esimees ja MTÜ Rattaga Kooli juhatuse liige. Tormi töötab tarkvaraettevõttes Wunder Estonia OÜ tarkvarainsenerina. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise eriala.

Jälgi minu tegemisi