MEIEGA ON VÕIMALIK

Jaan Tepp

707

kliimatehnoloogia ettevõtja, Jõelähtme vallavolikogu liige

Seisan looduskeskkonna ja ettevõtluse eest. Soovin, et Keskkonnaministeerium oleks looduse kaitsmise, mitte riigikassa täitmise tööriist. Võtan eesmärgiks vähendada tõkkeid kapitalituru ja regionaalse ettevõtluse vahel. Soovin, et ettevõtlus oleks võimalik ka väljaspool pealinna!

Olen töötanud Lennart Meri välisosakonna nõunikuna ja seejärel taastuvenergia sektori kõneisikuna – majandusministeeriumi taastuvenergeetika nõukogu liikme, tuuleenergia erialaliidu juhi ning Kliima- ja Energiaagentuuri nõukogu aseesimehena. Praegu jätkan samas valdkonnas tehnoloogiaettevõtjana.

1994. aastal lõpetasin Eesti Humanitaarinstituudi bakalaureusekraadiga teoloogias ja filosoofias. 1995–1996 olin kaks semestrit täiendkoolitusel Steubenville’i Frantsiskaani Ülikooli programmis Austrias ja 2000–2003 õppisin Tartu Ülikooli Euroopa Kolledžis rahvusvaheliste suhete eriala magistrantuuris ja kaitsesin magistrikraadi Euroopa Liidu õiguse, konkurentsipoliitika ja kaubandussuhete valdkonnas.

Olen abielus ja kahe täiskasvanud poja isa. Olen ühtlasi hobikirjanik ja kirjutanud ühe filosoofilise traktaadi ning kaks pseudoajaloolist, müstiliste sugemetega romaani mille tegevus toimub Napoleoni-aegsel Vahemerel ja seda ümbritsevates riikides.

Täna pingutan Jõelähtme vallavolikogus selle nimel, et vald oleks elamisväärne ja selle kodanikud jõukad. Selle jõed ja metsad kaitstud ning pikk merepiir avatud külalistele ning ettevõtjatele. Tahan Riigikogus töötades muuta poliitikute mõttemalli, et ettevõtja on vaid maksude kogumiseks ja soovin innustada era- ja riigisektori ühist pingutust ekspordivõimeliste ettevõtete loomiseks, välisriikidest ülesostmiseks ja olemasolevate kasvatamiseks läbi paindliku rahaloome.

Riigi tasandil soovin tagada investorprogrammide jätkumise ja nende edukaks rakendamiseks nõuda jõulisemalt välisteenistuse majandusdiplomaatide kaasamist. Edukate ühisettevõtete käivitamiseks soovin saada paika selged mõõdikud – iga majandusdiplomaadi kohta vähemalt üks ühisettevõte aastas koos riiklikult tagatud aluskapitaliga. Soovin riigieelarvesse planeerida rohkem ressursse omavalitsuste ja maakondlike arenduskeskuste ühistegevuseks ettevõtluse innustamiseks. Suunaks võtan eelisarendatavate sektorite defineerimise koos praktiliste mõõdikutega – 1 MEUR abiraha võrdub 10 uue start-up ettevõttega, mille käive on kolmandaks tegevusaastaks on vähemalt 300 000 eurot ettevõtte kohta majandusaastas. Kuna pankade poolt juurutatud omakapitali ja tagatiste süsteem ei innusta riskipelglikke inimesi ettevõtlusega alustama, peab riik seda soodustama oskusteabe, kontaktibaasi ja vajaliku kapitaliga. Vähem raha betooni ja rohkem edukate ühisettevõtete käivitamiseks.

Jälgi minu tegemisi

MEIEGA
ON
VÕIMALIK

Jaan Tepp

707

kliimatehnoloogia ettevõtja, Jõelähtme vallavolikogu liige

Seisan looduskeskkonna ja ettevõtluse eest. Soovin, et Keskkonnaministeerium oleks looduse kaitsmise, mitte riigikassa täitmise tööriist. Võtan eesmärgiks vähendada tõkkeid kapitalituru ja regionaalse ettevõtluse vahel. Soovin, et ettevõtlus oleks võimalik ka väljaspool pealinna!

Olen töötanud Lennart Meri välisosakonna nõunikuna ja seejärel taastuvenergia sektori kõneisikuna – majandusministeeriumi taastuvenergeetika nõukogu liikme, tuuleenergia erialaliidu juhi ning Kliima- ja Energiaagentuuri nõukogu aseesimehena. Praegu jätkan samas valdkonnas tehnoloogiaettevõtjana.

1994. aastal lõpetasin Eesti Humanitaarinstituudi bakalaureusekraadiga teoloogias ja filosoofias. 1995–1996 olin kaks semestrit täiendkoolitusel Steubenville’i Frantsiskaani Ülikooli programmis Austrias ja 2000–2003 õppisin Tartu Ülikooli Euroopa Kolledžis rahvusvaheliste suhete eriala magistrantuuris ja kaitsesin magistrikraadi Euroopa Liidu õiguse, konkurentsipoliitika ja kaubandussuhete valdkonnas.

Olen abielus ja kahe täiskasvanud poja isa. Olen ühtlasi hobikirjanik ja kirjutanud ühe filosoofilise traktaadi ning kaks pseudoajaloolist, müstiliste sugemetega romaani mille tegevus toimub Napoleoni-aegsel Vahemerel ja seda ümbritsevates riikides.

Täna pingutan Jõelähtme vallavolikogus selle nimel, et vald oleks elamisväärne ja selle kodanikud jõukad. Selle jõed ja metsad kaitstud ning pikk merepiir avatud külalistele ning ettevõtjatele. Tahan Riigikogus töötades muuta poliitikute mõttemalli, et ettevõtja on vaid maksude kogumiseks ja soovin innustada era- ja riigisektori ühist pingutust ekspordivõimeliste ettevõtete loomiseks, välisriikidest ülesostmiseks ja olemasolevate kasvatamiseks läbi paindliku rahaloome.

Riigi tasandil soovin tagada investorprogrammide jätkumise ja nende edukaks rakendamiseks nõuda jõulisemalt välisteenistuse majandusdiplomaatide kaasamist. Edukate ühisettevõtete käivitamiseks soovin saada paika selged mõõdikud – iga majandusdiplomaadi kohta vähemalt üks ühisettevõte aastas koos riiklikult tagatud aluskapitaliga. Soovin riigieelarvesse planeerida rohkem ressursse omavalitsuste ja maakondlike arenduskeskuste ühistegevuseks ettevõtluse innustamiseks. Suunaks võtan eelisarendatavate sektorite defineerimise koos praktiliste mõõdikutega – 1 MEUR abiraha võrdub 10 uue start-up ettevõttega, mille käive on kolmandaks tegevusaastaks on vähemalt 300 000 eurot ettevõtte kohta majandusaastas. Kuna pankade poolt juurutatud omakapitali ja tagatiste süsteem ei innusta riskipelglikke inimesi ettevõtlusega alustama, peab riik seda soodustama oskusteabe, kontaktibaasi ja vajaliku kapitaliga. Vähem raha betooni ja rohkem edukate ühisettevõtete käivitamiseks.

Jälgi minu tegemisi