MEIEGA ON VÕIMALIK

Jaak Laineste

749

tehnoloog, ettevõtja ja kliimaaktivist

Meil on pikk vaade, kuidas hoida ja majandada keskkonda tasakaalus, kuidas arendada Eesti iduettevõtetest edasi peakontorite maaks, teha ära tegelik rohepööre ja mis kõige olulisem: et säiliks Eesti rahvas ja keel ka tulevatel keerulistel aastakümnetel ja sajanditel.

ROHEPÖÖRE: TERVE KESKKOND, TERVED INIMESED

Kui meie ümber on terviklik loodus ja inimsõbralik ruum, oleme ka ise tervemad ja õnnelikumad. Keskkond on esmatähtis, ja meie suurim keskkonnaväljakutse on ilmselgelt kliimaprobleem. Nelja lapse isana ei saa ma seda jätta järgnevate põlvede probleemiks. Sellega peavad tegelema kõik riigid nii rahvusvahelises koostöös, kui iga riik eraldi, ja Eesti ei saa olla erand. Me peame hoidma meie metsi, merd ja soid kui rahvuslikku vara. Raiskav majandamine peab siin lõppema. Samal ajal peame arendama võimalikult hajutatud uue põlvkonna puhast energeetikat, tagades energiajulgeolek igaühele nii, et kodu soojas hoidmine oleks ka taskukohane. Pikaajalise tehnoloogiaspetsialisti ja iduettevõtjana tahan ma sealt saadud kogemusi ja oskusi rakendada kogu Eesti paremaks muutmiseks.

PIKK VAADE TARTU- JA JÕGEVAMAALE

Kandideerin selles ringkonnas, sest olen olnud Tartumaaga seotud juurtest peale: sünnikoht on Valguta, ma olen käinud Rõngu lasteaias, olen ristitud ja laulatatud Rõngu kirikus, koolis käisin Rannus ja Nõos, Aakres on praegugi vanaisa väljaostetud põlistalu maad. Ülikoolis sain hea hariduse psühholoogias, kartograafias-geoinformaatikas ja ettevõtluses. Kaks viimast on olnud mu ka töövaldkond juba 30 aastat, seda rahvusvahelisel tasemel.

Mis on just Tartumaa ja Jõgevamaa eripärad? Tartu on Eesti vaimu ja hariduse keskus, see peab veel rohkem laienema ka kogu piirkonnale, isegi üle mitme maakonna. Seda läbi mitmete reaalmajanduse valdkondade, et väärtused tippteadusest ja iduettevõtetest jõuaksid iga inimeseni ja igasse valdkonda: põllumajandusse, tööstusse, ehitusse, teenusmajandusse, väikeettevõtetesse, turismi jne. Targad töökohad ei tohi olla vaid Tallinna piirkonna privileeg, meie füüsiline ja majanduse keskkond peab olema ahvatlev ka oma valdkonna tippudele, et isegi peakontorid tahaksid kolida siia. Korralik ühenduvus üle kogu riigi – nii füüsilised teed, ühistransport kui internet on tänaseks elementaarsed inimõigused.

Ma panustan oma kodu kaitsele Kaitseliidu liikmena, osalen Eesti kultuuri elushoidmises isiklikult rahvatantsu ja koorilaulus osalemisega.

MAAILMAVAADE

Eesti 200 roll pakkuda tasakaalu populistlikele suurerakondadele läbi selle, et me anname hääle ekspertidele ja laiemalt mõtlevatele ettevõtjatele, keda ühiskonnas on alati vähemus. Ma olen iseseisvalt mõtlev, liberaalsete vaadetega poliitik ja võin öelda, et mul on privileeg lähtuda omaenda väärtustest ja maailmapildist, olles sõltumatu poliitilistest töökohtadest ja manipulatsioonidest.

Jälgi minu tegemisi

MEIEGA
ON
VÕIMALIK

Jaak Laineste

749

tehnoloog, ettevõtja ja kliimaaktivist

Meil on pikk vaade, kuidas hoida ja majandada keskkonda tasakaalus, kuidas arendada Eesti iduettevõtetest edasi peakontorite maaks, teha ära tegelik rohepööre ja mis kõige olulisem: et säiliks Eesti rahvas ja keel ka tulevatel keerulistel aastakümnetel ja sajanditel.

ROHEPÖÖRE: TERVE KESKKOND, TERVED INIMESED

Kui meie ümber on terviklik loodus ja inimsõbralik ruum, oleme ka ise tervemad ja õnnelikumad. Keskkond on esmatähtis, ja meie suurim keskkonnaväljakutse on ilmselgelt kliimaprobleem. Nelja lapse isana ei saa ma seda jätta järgnevate põlvede probleemiks. Sellega peavad tegelema kõik riigid nii rahvusvahelises koostöös, kui iga riik eraldi, ja Eesti ei saa olla erand. Me peame hoidma meie metsi, merd ja soid kui rahvuslikku vara. Raiskav majandamine peab siin lõppema. Samal ajal peame arendama võimalikult hajutatud uue põlvkonna puhast energeetikat, tagades energiajulgeolek igaühele nii, et kodu soojas hoidmine oleks ka taskukohane. Pikaajalise tehnoloogiaspetsialisti ja iduettevõtjana tahan ma sealt saadud kogemusi ja oskusi rakendada kogu Eesti paremaks muutmiseks.

PIKK VAADE TARTU- JA JÕGEVAMAALE

Kandideerin selles ringkonnas, sest olen olnud Tartumaaga seotud juurtest peale: sünnikoht on Valguta, ma olen käinud Rõngu lasteaias, olen ristitud ja laulatatud Rõngu kirikus, koolis käisin Rannus ja Nõos, Aakres on praegugi vanaisa väljaostetud põlistalu maad. Ülikoolis sain hea hariduse psühholoogias, kartograafias-geoinformaatikas ja ettevõtluses. Kaks viimast on olnud mu ka töövaldkond juba 30 aastat, seda rahvusvahelisel tasemel.

Mis on just Tartumaa ja Jõgevamaa eripärad? Tartu on Eesti vaimu ja hariduse keskus, see peab veel rohkem laienema ka kogu piirkonnale, isegi üle mitme maakonna. Seda läbi mitmete reaalmajanduse valdkondade, et väärtused tippteadusest ja iduettevõtetest jõuaksid iga inimeseni ja igasse valdkonda: põllumajandusse, tööstusse, ehitusse, teenusmajandusse, väikeettevõtetesse, turismi jne. Targad töökohad ei tohi olla vaid Tallinna piirkonna privileeg, meie füüsiline ja majanduse keskkond peab olema ahvatlev ka oma valdkonna tippudele, et isegi peakontorid tahaksid kolida siia. Korralik ühenduvus üle kogu riigi – nii füüsilised teed, ühistransport kui internet on tänaseks elementaarsed inimõigused.

Ma panustan oma kodu kaitsele Kaitseliidu liikmena, osalen Eesti kultuuri elushoidmises isiklikult rahvatantsu ja koorilaulus osalemisega.

MAAILMAVAADE

Eesti 200 roll pakkuda tasakaalu populistlikele suurerakondadele läbi selle, et me anname hääle ekspertidele ja laiemalt mõtlevatele ettevõtjatele, keda ühiskonnas on alati vähemus. Ma olen iseseisvalt mõtlev, liberaalsete vaadetega poliitik ja võin öelda, et mul on privileeg lähtuda omaenda väärtustest ja maailmapildist, olles sõltumatu poliitilistest töökohtadest ja manipulatsioonidest.

Jälgi minu tegemisi