MEIEGA ON VÕIMALIK

Ivo Kappet

685

ettevõtja, sporditreener

Mina seisan kõigi eestimaalaste hariduse, tervise ja ettevõtlusvabaduse eest! Ettevõtlikud ja haritud eestimaalased ning vaba ettevõtluskeskkond on riigi tulude aluseks. Meie inimeste heaolu ja tervis on ainsaks õigustuseks Eesti riigi eksisteerimisele – eestimaalaste huvid ennekõike.

Olen ettevõtja ning sporditreener ja -õpetaja.
Eesti vajab muutust, kardinaalset mõtteviisi muutust – Eesti riigi kulutuste õigustuseks on ainult see, et iga eestimaalase elu läheb selle kulutuse tulemusena paremaks!

Mina seisan selle eest, et eestimaalane 1) elab pikalt tervena (mitte ei vaevle ravimite küüsis oma elu viimased 3 aastakümmet), 2) saab hariduse, mis võimaldab teenida korralikku palka (mitte saada üha suuremaid, kuid siiski vaid hädapärast toimetulekut garanteerivaid, toetusi), 3) elab õigusriigis, kus on au sees sõnavabadus ning karistatav alusetu laim ja solvav möla, kus omandiõigus on tingimusteta garanteeritud ning kus eksisteerib keskkonna õigus st keskkonda kaitstakse arukalt ja jätkusuutlikult, mitte aga rohehulluse ja emotsioonidega, 4) teenib ühiskonda ning see omakorda garanteerib talle väärika vanaduspõlve.

Haridus, liikumine ja tervis

Haridus ja üldiselt kõrge ühiskondlik harituse tase on esimene suund, millele peab keskenduma riik. Ma ei pea siin silmas, mitte ainult reaal- ja humanitaarteaduste oskust, vaid ka oma keha eest hoolitsemise oskust. Õpetaja ja sporditreener (viimast ametit loe kui liikumis- ja toitumisõpetaja) on need ametid, mis peavad olema riigis au sees.

Targemad ja tervemad ühiskonna liikmed vajavad vähem toetusi ja hoolitsemist (ja kulutusi ravimitele, mis enamuses ei ravi, vaid leevendavad sümptomeid). Ma loodan, et suudame tulevikus kulutada tervisekassa puhkusereiside reklaamimiseks, selle asemel, et pidevalt osta juurde ravimeid.

Mõttelaad, millega kinnistatakse suhtumist, et haridusse ja sporti suunatud raha on kulu, on saatanast! Haridus ja sport on ilmselged investeeringud, investeeringud inimestesse ja Eesti tulevikku!

Õpetaja ja treener panevad aluse tervetele eestimaalastele ja hoiavad terve elukaare kestel meid tervetena juhul, kui see on seatud eesmärgiks. Teadlik liikumine ja toitumine on tervise aluseks ning kui see on korras võib vabalt võtta Eesti terviseks pitsi. Ehk ka kaks.

Muudame õpetaja ja treeneri ametid taas prestiižseteks, tõstes nende ametite palgad 1,5 kordseks Eesti keskmiseks ja tagades nendel ametikohtadel selle palga juures normaalse töökoormuse ja tugiteenused.

Pole mõtet luua endale illusiooni, et keegi on valmis tegema rasket õpetamise tööd ja saama vastu niru palka, halvustamist ja on nõus seda tegema 24/7/365. Need entusiastid, kes selliselt on tegutsenud Eesti taasiseseisvumisaja jooksul, on otsa saanud. Nii mõnigi lapsevanem sai koroonaepideemia ajal aru, milline väärtus on tema lapse õpetajal ja treeneril.

Riikliku haridus- ja spordilaenuga järgmise 20 aasta jooksul tõstame oluliselt eestimaalaste haritutaset. Investeerime 600 miljonit igal aastal. See kõik tuleb tagasi kiiremini, kui seda arvata oskame. Lisaboonuseks on see, et pärandame tulevastele põlvedele kohustuste vaba, terve ja rikka Eesti.

Ettevõtluskeskkond ja maksud
Alustama peame sellest, kuidas luua taas atraktiivne majanduskeskkond, mis tagab eraettevõtlusele sissetuleku ja kasumi – kui need 2 asja on olemas, siis on riigil ka rohkem maksuraha, mille abil teha suurinvesteeringuid, milleks ei ole võimeline üksikuna võttes ükski eraettevõtja, kuid mida on võimeline eestimaalaste huvides ellu viima Eesti riik.

On kümneid uuringuid, mis kinnitavad, et väiksemad maksud, parandavad oluliselt üksikisikute ja ettevõtete maksukäitumist. Vähem energiat ja aega kontrollimisele ning rohkem energiat ja usaldust eestimaalastele ja soodsa majanduskeskkonna loomisele!

Koheselt tuleb alandada aktsiise, mis viivad meie ettevõtetelt konkurentsivõime, ja käibemaksu, mis tõstab arutult kõrgeks kõik hinnad, võrreldes ülejäänud Euroopaga. Tasakaalustada tuleb tulumaksu maksmine ettevõtlusest.

Valitsusele ei tohi anda kätte ühtegi senti ilma kindla põhjenduseta, kuhu see kulub ja kuidas see on kasulik eestimaalastele.

Väike- ja keskmised ettevõtted olgu endiselt investeeringute tulumaksuvabastusega, suurettevõtted peavad hakkama tasuma tulumaksu Eestis ja ei tohi võimaldada neil viia seda Eestist välja. Kõik tulu on teenitud eestimaalaste arvelt, järelikult tuleb seda riigiga ka jagada. Väike- ja keskmised suurusega ettevõtted loovad aga meie keskklassi ja vähendavad inimeste hulka, kes sõltuvad riigist – selle tegevuse soodustamine on kasulik kõigile eestimaalastele.

Kutsun kõiki üles valima märtsis 2023. Ja valima nii, et riigi juhtimise juurde jõuaksid uued inimesed. Parafraseerides president Ilvese kunagisi sõnu: need lahendused ja valikud, mis tõid meid siia, ei vii meid edasi. Ütleb terve mõistuski, et pole mõtet loota muutusi, kui kordad ikka ja jälle samu tegevusi!”

Jälgi minu tegemisi

MEIEGA
ON
VÕIMALIK

Ivo Kappet

685

ettevõtja, sporditreener

Mina seisan kõigi eestimaalaste hariduse, tervise ja ettevõtlusvabaduse eest! Ettevõtlikud ja haritud eestimaalased ning vaba ettevõtluskeskkond on riigi tulude aluseks. Meie inimeste heaolu ja tervis on ainsaks õigustuseks Eesti riigi eksisteerimisele – eestimaalaste huvid ennekõike.

Olen ettevõtja ning sporditreener ja -õpetaja.
Eesti vajab muutust, kardinaalset mõtteviisi muutust – Eesti riigi kulutuste õigustuseks on ainult see, et iga eestimaalase elu läheb selle kulutuse tulemusena paremaks!

Mina seisan selle eest, et eestimaalane 1) elab pikalt tervena (mitte ei vaevle ravimite küüsis oma elu viimased 3 aastakümmet), 2) saab hariduse, mis võimaldab teenida korralikku palka (mitte saada üha suuremaid, kuid siiski vaid hädapärast toimetulekut garanteerivaid, toetusi), 3) elab õigusriigis, kus on au sees sõnavabadus ning karistatav alusetu laim ja solvav möla, kus omandiõigus on tingimusteta garanteeritud ning kus eksisteerib keskkonna õigus st keskkonda kaitstakse arukalt ja jätkusuutlikult, mitte aga rohehulluse ja emotsioonidega, 4) teenib ühiskonda ning see omakorda garanteerib talle väärika vanaduspõlve.

Haridus, liikumine ja tervis

Haridus ja üldiselt kõrge ühiskondlik harituse tase on esimene suund, millele peab keskenduma riik. Ma ei pea siin silmas, mitte ainult reaal- ja humanitaarteaduste oskust, vaid ka oma keha eest hoolitsemise oskust. Õpetaja ja sporditreener (viimast ametit loe kui liikumis- ja toitumisõpetaja) on need ametid, mis peavad olema riigis au sees.

Targemad ja tervemad ühiskonna liikmed vajavad vähem toetusi ja hoolitsemist (ja kulutusi ravimitele, mis enamuses ei ravi, vaid leevendavad sümptomeid). Ma loodan, et suudame tulevikus kulutada tervisekassa puhkusereiside reklaamimiseks, selle asemel, et pidevalt osta juurde ravimeid.

Mõttelaad, millega kinnistatakse suhtumist, et haridusse ja sporti suunatud raha on kulu, on saatanast! Haridus ja sport on ilmselged investeeringud, investeeringud inimestesse ja Eesti tulevikku!

Õpetaja ja treener panevad aluse tervetele eestimaalastele ja hoiavad terve elukaare kestel meid tervetena juhul, kui see on seatud eesmärgiks. Teadlik liikumine ja toitumine on tervise aluseks ning kui see on korras võib vabalt võtta Eesti terviseks pitsi. Ehk ka kaks.

Muudame õpetaja ja treeneri ametid taas prestiižseteks, tõstes nende ametite palgad 1,5 kordseks Eesti keskmiseks ja tagades nendel ametikohtadel selle palga juures normaalse töökoormuse ja tugiteenused.

Pole mõtet luua endale illusiooni, et keegi on valmis tegema rasket õpetamise tööd ja saama vastu niru palka, halvustamist ja on nõus seda tegema 24/7/365. Need entusiastid, kes selliselt on tegutsenud Eesti taasiseseisvumisaja jooksul, on otsa saanud. Nii mõnigi lapsevanem sai koroonaepideemia ajal aru, milline väärtus on tema lapse õpetajal ja treeneril.

Riikliku haridus- ja spordilaenuga järgmise 20 aasta jooksul tõstame oluliselt eestimaalaste haritutaset. Investeerime 600 miljonit igal aastal. See kõik tuleb tagasi kiiremini, kui seda arvata oskame. Lisaboonuseks on see, et pärandame tulevastele põlvedele kohustuste vaba, terve ja rikka Eesti.

Ettevõtluskeskkond ja maksud
Alustama peame sellest, kuidas luua taas atraktiivne majanduskeskkond, mis tagab eraettevõtlusele sissetuleku ja kasumi – kui need 2 asja on olemas, siis on riigil ka rohkem maksuraha, mille abil teha suurinvesteeringuid, milleks ei ole võimeline üksikuna võttes ükski eraettevõtja, kuid mida on võimeline eestimaalaste huvides ellu viima Eesti riik.

On kümneid uuringuid, mis kinnitavad, et väiksemad maksud, parandavad oluliselt üksikisikute ja ettevõtete maksukäitumist. Vähem energiat ja aega kontrollimisele ning rohkem energiat ja usaldust eestimaalastele ja soodsa majanduskeskkonna loomisele!

Koheselt tuleb alandada aktsiise, mis viivad meie ettevõtetelt konkurentsivõime, ja käibemaksu, mis tõstab arutult kõrgeks kõik hinnad, võrreldes ülejäänud Euroopaga. Tasakaalustada tuleb tulumaksu maksmine ettevõtlusest.

Valitsusele ei tohi anda kätte ühtegi senti ilma kindla põhjenduseta, kuhu see kulub ja kuidas see on kasulik eestimaalastele.

Väike- ja keskmised ettevõtted olgu endiselt investeeringute tulumaksuvabastusega, suurettevõtted peavad hakkama tasuma tulumaksu Eestis ja ei tohi võimaldada neil viia seda Eestist välja. Kõik tulu on teenitud eestimaalaste arvelt, järelikult tuleb seda riigiga ka jagada. Väike- ja keskmised suurusega ettevõtted loovad aga meie keskklassi ja vähendavad inimeste hulka, kes sõltuvad riigist – selle tegevuse soodustamine on kasulik kõigile eestimaalastele.

Kutsun kõiki üles valima märtsis 2023. Ja valima nii, et riigi juhtimise juurde jõuaksid uued inimesed. Parafraseerides president Ilvese kunagisi sõnu: need lahendused ja valikud, mis tõid meid siia, ei vii meid edasi. Ütleb terve mõistuski, et pole mõtet loota muutusi, kui kordad ikka ja jälle samu tegevusi!”

Jälgi minu tegemisi