MEIEGA ON VÕIMALIK

Elo Lutsepp

748

ajaloolane, pärandihoidja, kultuuritöötaja

Tahan seista selle eest, et kõikjal Eestis oleks lastel võimalik saada hea haridus ja et haridust juhiksid teaduspõhised ideed, mitte kampaaniad. Mulle on oluline, et rumal juhtimine ei tingiks rahvaraamatukogude ja rahvamajade sulgemist. Pole vahet, kas tegu on valla muusikakooli õpetaja, vallamuuseumi, külarahvamaja või -raamatukogu töötajaga, nad on kõik samaväärsed kultuuritöötajad, kui ERSO muusikud.
Ma seisan ka selle eest, et suurte maanteede ja raudteetrasside rajamisega ei hävitataks meie unikaalset loodust.

See oli peamine mõte, mis ajendas mind Eesti200-ga liituma.
Olen pikalt finantsjuhi ametit pidanuna sõber numbritega ning äris näinud, kuidas väikesed muudatused võivad teinekord olla väga vaevalised, kuigi nende kasu korralikult ellu viiduna on oluliselt suurem. Naiste tugikeskuse juhina viimasel kümnendil olen näinud ka elu sotsiaalset ja kohati vägagi tõsist poolt.
Oleme väike rahvas. Meil tuleb hoolida igast oma kogukonna liikmest ja tagada talle turvalisus just temale sobival moel. Personaalne riik teab, mida inimene vajab ning ei jooksuta teda kümnete ametite vahet ning ei nõua iga kord paberi(te)l andmeid, mida on võimalik olemasolevatest andmebaasidest leida.
Oskused, tugev sotsiaalne närv ja soov maailm endast paremana järgi jätta, teevad minust õige esindaja järgmises Riigikogus.
Seisan selle eest, et sotsiaalne õiglus oleks tagatud kõigile, kes seda reaalselt vajavad.

Jälgi minu tegemisi

MEIEGA
ON
VÕIMALIK

Elo Lutsepp

748

ajaloolane, pärandihoidja, kultuuritöötaja

Tahan seista selle eest, et kõikjal Eestis oleks lastel võimalik saada hea haridus ja et haridust juhiksid teaduspõhised ideed, mitte kampaaniad. Mulle on oluline, et rumal juhtimine ei tingiks rahvaraamatukogude ja rahvamajade sulgemist. Pole vahet, kas tegu on valla muusikakooli õpetaja, vallamuuseumi, külarahvamaja või -raamatukogu töötajaga, nad on kõik samaväärsed kultuuritöötajad, kui ERSO muusikud.
Ma seisan ka selle eest, et suurte maanteede ja raudteetrasside rajamisega ei hävitataks meie unikaalset loodust.

See oli peamine mõte, mis ajendas mind Eesti200-ga liituma.
Olen pikalt finantsjuhi ametit pidanuna sõber numbritega ning äris näinud, kuidas väikesed muudatused võivad teinekord olla väga vaevalised, kuigi nende kasu korralikult ellu viiduna on oluliselt suurem. Naiste tugikeskuse juhina viimasel kümnendil olen näinud ka elu sotsiaalset ja kohati vägagi tõsist poolt.
Oleme väike rahvas. Meil tuleb hoolida igast oma kogukonna liikmest ja tagada talle turvalisus just temale sobival moel. Personaalne riik teab, mida inimene vajab ning ei jooksuta teda kümnete ametite vahet ning ei nõua iga kord paberi(te)l andmeid, mida on võimalik olemasolevatest andmebaasidest leida.
Oskused, tugev sotsiaalne närv ja soov maailm endast paremana järgi jätta, teevad minust õige esindaja järgmises Riigikogus.
Seisan selle eest, et sotsiaalne õiglus oleks tagatud kõigile, kes seda reaalselt vajavad.

Jälgi minu tegemisi