MEIEGA ON VÕIMALIK

Elmar Bergmann

782

ettevõtja, DEFREM OÜ omanik

Seisan selle eest, et meie lastel oleks vaba ja turvaline Eesti. Et Eesti riik, tema kodanikud ja ettevõtted oleks konkurentsivõimelisemad ka rahvusvaheliselt.

Olen on uuendusmeelne, eestimeelne ja liberaalne nii nagu ka erakond Eesti 200. 36aastane, kolme lapse isa, hariduselt autoinsener, Pärnu elanik. Tööalaselt olen kokku puutunud AS SEBE bussipargi juhtimisega. Algul AS SEBE-s, hiljem Milrem-is käivitanud uue ärisuuna – soomukite remondi ja hooldusvõimekuse loomine -, mis on tänaseks kasvanud Eesti suurimaks kaitsetööstusettevõtteks Milworks. Tänu minule kasutab Eesti Kaitsevägi Rahe 20 automaate. Olen tänaseks rahvusvaheliselt tuntud Milrem Roboticsi kaugjuhtimisega roomiksõiduki idee autor ja arendusmeeskonna algataja. Olen töötanud ka Kaitseväes ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses, maismaasõidukite kategooria insenerina. Suurimaks töövõiduks julgen arvata CV90 toetussoomukite ümberehituseks vajaliku tehnilise dokumentatsiooni koostamist riigihanke tarbeks. Olen DEFREM OÜ asutaja ja omanik. Ettevõte on tänaseks üks suurimatest Eesti Kaitseväe ratastehnika remondi ja hooldusettevõtetest.

Omades reaalset töökogemust nii era kui ka avalikus sektoris olen tuttav mõlema sektori võlude ja valudega. Kokkuvõtvalt on Eesti avaliku sektori tunnuslauseks „Mitte miski ei ole võimalik“, samas erasektori tunnuslauseks on „Kõik oleks võimalik, kui avalikus sektoris oleks võimalik“.

Eesti riigi kõige suurem vara on tema inimesed. Investeeringud HARIDUSSE on ainuke viis, mis meile toob pikas plaanis edu. Hea ja suurepärane haridus on ainuke lahendus tagamaks Eesti kaitse-, majadus-, energia-, kultuuri- ja ükskõik millise valdkonna julgeolekut.

Restart RIIGIVALITSEMISES. Euroopa liidu õigusaktid on kirjutatud nii, et igal liikmesriigil jääb võimalus reguleerida ja kasutusele võtta neid teatava paindlikkusega. Kuigi Lääne- ja Ida-Euroopale kehtivad samad õigusaktid oleme olnud nende ratifitseerimisel oluliselt konservatiivsemad kui Lääne-Euroopa. Peame ületama enda hirmud ja viima riigivalitsemise uuele proaktiivsele ja liberaalsele tasemele, kasutades digiriigile omaseid võimalusi.

Jälgi minu tegemisi

MEIEGA
ON
VÕIMALIK

Elmar Bergmann

782

ettevõtja, DEFREM OÜ omanik

Seisan selle eest, et meie lastel oleks vaba ja turvaline Eesti. Et Eesti riik, tema kodanikud ja ettevõtted oleks konkurentsivõimelisemad ka rahvusvaheliselt.

Olen on uuendusmeelne, eestimeelne ja liberaalne nii nagu ka erakond Eesti 200. 36aastane, kolme lapse isa, hariduselt autoinsener, Pärnu elanik. Tööalaselt olen kokku puutunud AS SEBE bussipargi juhtimisega. Algul AS SEBE-s, hiljem Milrem-is käivitanud uue ärisuuna – soomukite remondi ja hooldusvõimekuse loomine -, mis on tänaseks kasvanud Eesti suurimaks kaitsetööstusettevõtteks Milworks. Tänu minule kasutab Eesti Kaitsevägi Rahe 20 automaate. Olen tänaseks rahvusvaheliselt tuntud Milrem Roboticsi kaugjuhtimisega roomiksõiduki idee autor ja arendusmeeskonna algataja. Olen töötanud ka Kaitseväes ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses, maismaasõidukite kategooria insenerina. Suurimaks töövõiduks julgen arvata CV90 toetussoomukite ümberehituseks vajaliku tehnilise dokumentatsiooni koostamist riigihanke tarbeks. Olen DEFREM OÜ asutaja ja omanik. Ettevõte on tänaseks üks suurimatest Eesti Kaitseväe ratastehnika remondi ja hooldusettevõtetest.

Omades reaalset töökogemust nii era kui ka avalikus sektoris olen tuttav mõlema sektori võlude ja valudega. Kokkuvõtvalt on Eesti avaliku sektori tunnuslauseks „Mitte miski ei ole võimalik“, samas erasektori tunnuslauseks on „Kõik oleks võimalik, kui avalikus sektoris oleks võimalik“.

Eesti riigi kõige suurem vara on tema inimesed. Investeeringud HARIDUSSE on ainuke viis, mis meile toob pikas plaanis edu. Hea ja suurepärane haridus on ainuke lahendus tagamaks Eesti kaitse-, majadus-, energia-, kultuuri- ja ükskõik millise valdkonna julgeolekut.

Restart RIIGIVALITSEMISES. Euroopa liidu õigusaktid on kirjutatud nii, et igal liikmesriigil jääb võimalus reguleerida ja kasutusele võtta neid teatava paindlikkusega. Kuigi Lääne- ja Ida-Euroopale kehtivad samad õigusaktid oleme olnud nende ratifitseerimisel oluliselt konservatiivsemad kui Lääne-Euroopa. Peame ületama enda hirmud ja viima riigivalitsemise uuele proaktiivsele ja liberaalsele tasemele, kasutades digiriigile omaseid võimalusi.

Jälgi minu tegemisi