MEIEGA ON VÕIMALIK

Atso Matsalu

701

ettevõtja

Ettevõtjad ning terved lapsed ja noored on võti jõukamasse ja kaitstud Eesti tulevikku. Investeerime oma suurimasse varasse – enda inimestesse. Mina seisan ettevõtluse ja spordi eest!

ETTEVÕTJATE JA ETTEVÕTLUSE EEST!

Olen ettevõtlusega tegelenud üle kolmekümne aasta ja sellega seonduvalt mitu majanduskriisi üle elanud. Käimasolev kriis on nendest kindlasti kõige keerulisem, kuna puudub vähimgi stabiilsus. Sellisel ajal on on äärmiselt oluline, et riik toetaks ettevõtjaid erinevate meedetega. Kahjuks puudub täna kommunikatsioon ja plaan ettevõtjate abistamiseks. Minu eesmärk on seda muuta, sest ettevõtluses peitub eduka Eesti ja pika plaani võti. Tuleb luua ettevõtlikele ja iseseisvatele inimestele majanduslikuks tegevuseks parimad tingimused. Riigi ja erinevate ametkondade üks eesmärke peaks olema ettevõtluse jätkusuutlikkus, kuna mida rohkem on Eestis tegusaid ja jõukaid kodanikke, seda paremini suudavad nad kaitsta iseendid ja enda loodud riiki. Täna piiratakse ettevõtlusvabadust oluliselt nii riigi kui erinevate ametkondade poolt. See peab muutuma!
Peame üle minema universaal elektrile hinnaga 6senti/kWh, see oleks esmane ja kõige hädavajalikum meede takistamaks ettevõtetel järjest uste sulgemist või tegevuse piiramist.
Riiki saab pidada, haridust/teadust, sotsiaalhoolekannet, teid ehitada/remontida või tervishoidu saab korraldada ainult ettevõtlusest laekuva maksurahaga. Olenemata sellest on riik täna ettevõtjad virelema jätnud ning hetkel valgust tunneli lõpus ei paista. Eesti 200 pikk plaan on muuta Eesti jõukaks, kaitstud ja kõrge heaolu tasemega riigiks.


SPORTLASTE JA SPORDI EEST!

Minu teine südameasi, milles soovin muutust teha on Eesti sport. Olen Eesti korvapallimaastikul tegev olnud aastast 1986, üle kahekümne aasta kohtunikuna ja edasi komissarina. Meil on kõrgtasemel sportlased, kuid kahjuks puuduvad mitmed kõrgtasemelised sisehallid, kus korraldada rahvusvahelisi turniire. Suurspordivõistlused aitavad turundada Eesti riiki ning tuua sisse suurel hulgal turismindusest laekuvat maksuraha. Samuti on koduväljakul mängimine suureks eeliseks meie sportlastele. Alustame riikliku fondi planeerimist suurspordivõistluste läbiviimiseks ja fondist raha taotlemiseks läbipaistval ja üheselt mõistetaval viisil.
Samuti on muret tekitav laste ja noorte vähene liikumisaktiivsus. Minu eesmärk on seda muuta. Lapsed tuleb liikuma panna ja seda juba varakult. Eesmärk on, et tegeletaks mõtestatud liikumistegevusega vähemalt üks tund päevas. Sport Kooli programm näeb algklassidele ette igapäevast liikumist ning lisaks 17 erineva spordiala algteadmiste õpetamisega, mille hulgas on kergejõustik, ujumine, korvpall, võrkpall, jalgpall, purjetamine, tennis, jalgrattasport, maadlus, suusatamine, käsipall, sulgpall, orienteerumine, võimlemine, judo, saalihoki, taekwon-do. Eesti 200 ridades seisan selle eest, et Sport Kooli programm jõuaks kõikidesse Eesti koolidesse.

Jälgi minu tegemisi

MEIEGA
ON
VÕIMALIK

Atso Matsalu

701

ettevõtja

Ettevõtjad ning terved lapsed ja noored on võti jõukamasse ja kaitstud Eesti tulevikku. Investeerime oma suurimasse varasse – enda inimestesse. Mina seisan ettevõtluse ja spordi eest!

ETTEVÕTJATE JA ETTEVÕTLUSE EEST!

Olen ettevõtlusega tegelenud üle kolmekümne aasta ja sellega seonduvalt mitu majanduskriisi üle elanud. Käimasolev kriis on nendest kindlasti kõige keerulisem, kuna puudub vähimgi stabiilsus. Sellisel ajal on on äärmiselt oluline, et riik toetaks ettevõtjaid erinevate meedetega. Kahjuks puudub täna kommunikatsioon ja plaan ettevõtjate abistamiseks. Minu eesmärk on seda muuta, sest ettevõtluses peitub eduka Eesti ja pika plaani võti. Tuleb luua ettevõtlikele ja iseseisvatele inimestele majanduslikuks tegevuseks parimad tingimused. Riigi ja erinevate ametkondade üks eesmärke peaks olema ettevõtluse jätkusuutlikkus, kuna mida rohkem on Eestis tegusaid ja jõukaid kodanikke, seda paremini suudavad nad kaitsta iseendid ja enda loodud riiki. Täna piiratakse ettevõtlusvabadust oluliselt nii riigi kui erinevate ametkondade poolt. See peab muutuma!
Peame üle minema universaal elektrile hinnaga 6senti/kWh, see oleks esmane ja kõige hädavajalikum meede takistamaks ettevõtetel järjest uste sulgemist või tegevuse piiramist.
Riiki saab pidada, haridust/teadust, sotsiaalhoolekannet, teid ehitada/remontida või tervishoidu saab korraldada ainult ettevõtlusest laekuva maksurahaga. Olenemata sellest on riik täna ettevõtjad virelema jätnud ning hetkel valgust tunneli lõpus ei paista. Eesti 200 pikk plaan on muuta Eesti jõukaks, kaitstud ja kõrge heaolu tasemega riigiks.


SPORTLASTE JA SPORDI EEST!

Minu teine südameasi, milles soovin muutust teha on Eesti sport. Olen Eesti korvapallimaastikul tegev olnud aastast 1986, üle kahekümne aasta kohtunikuna ja edasi komissarina. Meil on kõrgtasemel sportlased, kuid kahjuks puuduvad mitmed kõrgtasemelised sisehallid, kus korraldada rahvusvahelisi turniire. Suurspordivõistlused aitavad turundada Eesti riiki ning tuua sisse suurel hulgal turismindusest laekuvat maksuraha. Samuti on koduväljakul mängimine suureks eeliseks meie sportlastele. Alustame riikliku fondi planeerimist suurspordivõistluste läbiviimiseks ja fondist raha taotlemiseks läbipaistval ja üheselt mõistetaval viisil.
Samuti on muret tekitav laste ja noorte vähene liikumisaktiivsus. Minu eesmärk on seda muuta. Lapsed tuleb liikuma panna ja seda juba varakult. Eesmärk on, et tegeletaks mõtestatud liikumistegevusega vähemalt üks tund päevas. Sport Kooli programm näeb algklassidele ette igapäevast liikumist ning lisaks 17 erineva spordiala algteadmiste õpetamisega, mille hulgas on kergejõustik, ujumine, korvpall, võrkpall, jalgpall, purjetamine, tennis, jalgrattasport, maadlus, suusatamine, käsipall, sulgpall, orienteerumine, võimlemine, judo, saalihoki, taekwon-do. Eesti 200 ridades seisan selle eest, et Sport Kooli programm jõuaks kõikidesse Eesti koolidesse.

Jälgi minu tegemisi