MEIEGA ON VÕIMALIK

Anneli Kannus

758

tervishoiuekspert, MTÜ Eesti Õdede Liidu president

Tervishoid on Eestis toiminud 30 aastat samade reeglite alusel, mis tänaseks on oma aja ära elanud. Tervishoiusüsteemis on hädavajalik kaasajastada seadusandlikud alused.

Olen Hunt Kriimsilm, kellel on kutseharidust tõendav dokument velskrina, kõrgharidus sotsiaalpedagoog-kutseõpetaja ja õena ning magistrikraad kooli juhtimises. Alustades erialast teekonda aastal 1990, olen jõudnud pidada kõige pikemalt õpetaja (20 aastat) ja koolijuhi (16 aastat) ametit sh olnud 10 aastat Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor. Täna tegutsen MTÜ Eesti Õdede Liit juhatuses, olles Eesti Õdede Liidu president.

Ise armastan öelda, et olen inimene, abikaasa, ema, tervishoiuvaldkonna poliitik. Kes rohkem infot soovib, see kiikab minu kodulehele www.annelikannus.ee

Minu suurimad saavutused elus: poeg ja tütar, aastast 1989 aasta abielus, arendatud kutsekoolist kõrgkool (2000 – 2006) ja ehitatud kõrgkoolile maja (2011), õpetatud tulevasi tervishoiutöötajaid, kellest nii mõnedki on tänaseks tervishoiuasutustes juhi positsioonil.

Minu nägemuse tervishoiupoliitikast teeb unikaalseks fakt, et olen tervishoidu näinud pikalt nii patsiendina, õpetajana, rektorina ja nüüd EÕL liikmete kaudu. Minu ellu on kuulunud teadmine surelikkusest ja kogemus meditsiini kõikvõimsusest. Minu lugu saad lugeda pikemalt https://www.elundidoonorlus.ee/anneli

Miks poliitika?
– Tervishoid on Eestis toiminud 30 aastat samade reeglite alusel, mis tänaseks on oma aja ära elanud. Tervishoiusüsteemis on hädavajalik kaasajastada seadusandlikud alused.
– Universaalne tervisekindlustus peab jääma, me ei saa mängida inimeste tervisega. Meie põhisuunaks peab saama tervena elatud eluaastate suurendamine ehk „vananemise“ edasilükkamine.
– Pikalt õppinud spetsialistid nii arstid kui ka õed, peavad saama teha tööd milleks neil on ettevalmistus. Excelid, taotlused, dokumenteerimine, analüütiline töö – peab olema toetatud tehnilised nutikalt.
– Tervemad ja haritud inimesed – peab olema Eesti ülene eesmärk. Need kaks poolt on aluseks kogu riigi toimimisele sh majandusele, tootlikkusele, jõukusele.

Olen õppinud kogemusnõustajaks. Tänase töö kõrvalt pakun vabatahtlikuna abi eelkõige nendele, kes on siirdamisjärjekorras või siirdatud ja nende pereliikmetele.

Minu puhkeaega kuuluvad alati head kriminullid ning väärt seriaalid, aeg lähedaste jaoks ning erinevad liikumisharrastused sh tants, jalgrattasõit, ujumine või lihtsalt jalutamine. 

Jälgi minu tegemisi

MEIE
TOOME
MUUTUSE

Anneli Kannus

758

tervishoiuekspert, MTÜ Eesti Õdede Liidu president

Tervishoid on Eestis toiminud 30 aastat samade reeglite alusel, mis tänaseks on oma aja ära elanud. Tervishoiusüsteemis on hädavajalik kaasajastada seadusandlikud alused.

 

Olen Hunt Kriimsilm, kellel on kutseharidust tõendav dokument velskrina, kõrgharidus sotsiaalpedagoog-kutseõpetaja ja õena ning magistrikraad kooli juhtimises. Alustades erialast teekonda aastal 1990, olen jõudnud pidada kõige pikemalt õpetaja (20 aastat) ja koolijuhi (16 aastat) ametit sh olnud 10 aastat Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor. Täna tegutsen MTÜ Eesti Õdede Liit juhatuses, olles Eesti Õdede Liidu president.

Ise armastan öelda, et olen inimene, abikaasa, ema, tervishoiuvaldkonna poliitik. Kes rohkem infot soovib, see kiikab minu kodulehele www.annelikannus.ee

Minu suurimad saavutused elus: poeg ja tütar, aastast 1989 aasta abielus, arendatud kutsekoolist kõrgkool (2000 – 2006) ja ehitatud kõrgkoolile maja (2011), õpetatud tulevasi tervishoiutöötajaid, kellest nii mõnedki on tänaseks tervishoiuasutustes juhi positsioonil.

Minu nägemuse tervishoiupoliitikast teeb unikaalseks fakt, et olen tervishoidu näinud pikalt nii patsiendina, õpetajana, rektorina ja nüüd EÕL liikmete kaudu. Minu ellu on kuulunud teadmine surelikkusest ja kogemus meditsiini kõikvõimsusest. Minu lugu saad lugeda pikemalt https://www.elundidoonorlus.ee/anneli

Miks poliitika?
– Tervishoid on Eestis toiminud 30 aastat samade reeglite alusel, mis tänaseks on oma aja ära elanud. Tervishoiusüsteemis on hädavajalik kaasajastada seadusandlikud alused.
– Universaalne tervisekindlustus peab jääma, me ei saa mängida inimeste tervisega. Meie põhisuunaks peab saama tervena elatud eluaastate suurendamine ehk „vananemise“ edasilükkamine.
– Pikalt õppinud spetsialistid nii arstid kui ka õed, peavad saama teha tööd milleks neil on ettevalmistus. Excelid, taotlused, dokumenteerimine, analüütiline töö – peab olema toetatud tehnilised nutikalt.
– Tervemad ja haritud inimesed – peab olema Eesti ülene eesmärk. Need kaks poolt on aluseks kogu riigi toimimisele sh majandusele, tootlikkusele, jõukusele.

Olen õppinud kogemusnõustajaks. Tänase töö kõrvalt pakun vabatahtlikuna abi eelkõige nendele, kes on siirdamisjärjekorras või siirdatud ja nende pereliikmetele.

Minu puhkeaega kuuluvad alati head kriminullid ning väärt seriaalid, aeg lähedaste jaoks ning erinevad liikumisharrastused sh tants, jalgrattasõit, ujumine või lihtsalt jalutamine. 

Jälgi minu tegemisi