MEIEGA ON VÕIMALIK

Angelika Naris

744

koolitusjuht, täiskasvanute koolitaja

Olen üle poole oma eluajast olnud seotud hariduselu erinevate tahkudega. Usun elukestvasse õppesse ja tahan kaasa aidata sellele, et Eesti inimesed oleksid targad, õnnelikud ja arengule orienteeritud. Mulle meeldib Eesti 200 nägemus, et me ei taha olla ainult rikaste aga ka õnnelike inimeste riik.

Olen üle 20 aasta tegelenud nii noorte kasvatustööga kui ka täiskasvanute koolitamisega. Lõpetanud olen Tallinna Ülikooli kasvatustöö metoodiku ja klassiõpetaja erialal. Kümmekond aastat olen olnud üldhariduskoolis klassiõpetaja ning huvijuht. 20 aastat olen pühendanud oma teadmised ja oskused Kodutütarde organisatsioonile Kaitseliidus, juhtides 16 aastat seda organisatsiooni. Hetkel olen korraldamas täiendkoolitust korteriühistute juhtidele üle Eesti.
Mul on elus väga vedanud, kuna minu ümber on olnud teotahtelised, energilised ja rõõmsameelsed inimesed. Nii kodutütarde organisatsioonis kui ka korteriühistutes tegutsevad inimesed suuresti vabatahtlikult. Mind inspireerib inimeste energilisus ja soov enda poolt midagi ühiskonnale anda.
Tahan hoolt kanda selle eest, et formaalhariduse kõrval oleks tähelepanu all ka mitteformaalne. Iga noor vajab tegevust ka väljaspool kooli. Olen viimastel aastatel kokku puutunud teemaga, et kuidas kõik huviringid või ka lihtsalt sündmused ei ole kõikidele kättesaadavad, kas siis rahaliste vahendite puuduse või hoopis liikumispuude olemasolu võttu. Tahan panustada ligipääsetavuse probleemide lahendamisesse.
Samamoodi oluline on mulle eesti keelele suurema jõu ja olulisuse andmine. Tahan aidata kaasa ühtse kooli idee elluviimisesse. Olen täiesti veendunud, et keeleõppega tuleb alustada juba lasteaiast. Soovin, et meie avalikust ruumist kaoks võõrkeelne reklaamsõnum või -tekst.

Jälgi minu tegemisi

MEIEGA
ON
VÕIMALIK

Angelika Naris

744

koolitusjuht, täiskasvanute koolitaja

Olen üle poole oma eluajast olnud seotud hariduselu erinevate tahkudega. Usun elukestvasse õppesse ja tahan kaasa aidata sellele, et Eesti inimesed oleksid targad, õnnelikud ja arengule orienteeritud. Mulle meeldib Eesti 200 nägemus, et me ei taha olla ainult rikaste aga ka õnnelike inimeste riik.

Olen üle 20 aasta tegelenud nii noorte kasvatustööga kui ka täiskasvanute koolitamisega. Lõpetanud olen Tallinna Ülikooli kasvatustöö metoodiku ja klassiõpetaja erialal. Kümmekond aastat olen olnud üldhariduskoolis klassiõpetaja ning huvijuht. 20 aastat olen pühendanud oma teadmised ja oskused Kodutütarde organisatsioonile Kaitseliidus, juhtides 16 aastat seda organisatsiooni. Hetkel olen korraldamas täiendkoolitust korteriühistute juhtidele üle Eesti.
Mul on elus väga vedanud, kuna minu ümber on olnud teotahtelised, energilised ja rõõmsameelsed inimesed. Nii kodutütarde organisatsioonis kui ka korteriühistutes tegutsevad inimesed suuresti vabatahtlikult. Mind inspireerib inimeste energilisus ja soov enda poolt midagi ühiskonnale anda.
Tahan hoolt kanda selle eest, et formaalhariduse kõrval oleks tähelepanu all ka mitteformaalne. Iga noor vajab tegevust ka väljaspool kooli. Olen viimastel aastatel kokku puutunud teemaga, et kuidas kõik huviringid või ka lihtsalt sündmused ei ole kõikidele kättesaadavad, kas siis rahaliste vahendite puuduse või hoopis liikumispuude olemasolu võttu. Tahan panustada ligipääsetavuse probleemide lahendamisesse.
Samamoodi oluline on mulle eesti keelele suurema jõu ja olulisuse andmine. Tahan aidata kaasa ühtse kooli idee elluviimisesse. Olen täiesti veendunud, et keeleõppega tuleb alustada juba lasteaiast. Soovin, et meie avalikust ruumist kaoks võõrkeelne reklaamsõnum või -tekst.

Jälgi minu tegemisi