MEIEGA ON VÕIMALIK

ALO-ALLAR ALTMETS

682

kunstnik, õpetaja

Seisan kultuuritöötajate väärilise tasu ning kultuuri ja pärandi jätkusuutlikkuse eest. Usun, et meie kultuur ulatub kaugemale ja sügavamale kui me seda endale tunnistanud oleme.
Seisan selle eest, et Eesti ettevõtlus oleks konkurentsivõimeline ning muutuvas maailmas tõhus.

Olen elukutselt metallikunstnik. Lisaks loometegevusele olen hetkel ka õpetaja Saku Gümnaasiumis. Tegelen ettevõtlusega ning hobikorras majanduse analüüsimisega. Poliitikas tahan peamiselt panustada kultuuri arendamisse ning kaitsmisse ja aidata hoida Eestis vabaturumajandust ning toetada ettevõtete konkurentsivõimet maailmas.

Minu jaoks on oluline ka kvaliteetne kooliharidus. Õpetajana näen praeguses vormis toimiva hariduse puudujääke ning parandamist vajavaid aspekte. Õpetajate palgatõus on ülimalt oluline selleks, et õpetajatel säiliks motivatsioon ja kooli tuleks tööle rohkem kvalifitseeritud noori õpetajaid.

Eesti kultuur peab olema jätkusuutlik, olles meie väikese rahva identiteedi üks olulisemaid aluseid. Kultuuri konkurentsivõime ning areng on Eestile sama oluline kui majanduslik ning hariduslik areng. Kultuuritöötajatel peavad seega olema konkurentsivõimelised palgad ning neile peab olema tagatud tervisekindlustus.

Ettevõtete konkurentsivõime sõltub Eestis väga palju energia ja tootmise sisendi hindadest. Seisan selle eest, et Eestis toimiks energia valdkonnas vabaturumajandus ning Eestist saaks energiat eksportiv, mitte importiv riik. Toetan tuumaenergiat ning kiiret rohepööret.

Jälgi minu tegemisi

MEIEGA
ON
VÕIMALIK

ALO-ALLAR ALTMETS

682

kunstnik, õpetaja

Seisan kultuuritöötajate väärilise tasu ning kultuuri ja pärandi jätkusuutlikkuse eest. Usun, et meie kultuur ulatub kaugemale ja sügavamale kui me seda endale tunnistanud oleme.
Seisan selle eest, et Eesti ettevõtlus oleks konkurentsivõimeline ning muutuvas maailmas tõhus.

Olen elukutselt metallikunstnik. Lisaks loometegevusele olen hetkel ka õpetaja Saku Gümnaasiumis. Tegelen ettevõtlusega ning hobikorras majanduse analüüsimisega. Poliitikas tahan peamiselt panustada kultuuri arendamisse ning kaitsmisse ja aidata hoida Eestis vabaturumajandust ning toetada ettevõtete konkurentsivõimet maailmas.

Minu jaoks on oluline ka kvaliteetne kooliharidus. Õpetajana näen praeguses vormis toimiva hariduse puudujääke ning parandamist vajavaid aspekte. Õpetajate palgatõus on ülimalt oluline selleks, et õpetajatel säiliks motivatsioon ja kooli tuleks tööle rohkem kvalifitseeritud noori õpetajaid.

Eesti kultuur peab olema jätkusuutlik, olles meie väikese rahva identiteedi üks olulisemaid aluseid. Kultuuri konkurentsivõime ning areng on Eestile sama oluline kui majanduslik ning hariduslik areng. Kultuuritöötajatel peavad seega olema konkurentsivõimelised palgad ning neile peab olema tagatud tervisekindlustus.

Ettevõtete konkurentsivõime sõltub Eestis väga palju energia ja tootmise sisendi hindadest. Seisan selle eest, et Eestis toimiks energia valdkonnas vabaturumajandus ning Eestist saaks energiat eksportiv, mitte importiv riik. Toetan tuumaenergiat ning kiiret rohepööret.

Jälgi minu tegemisi